Araştırma Alanları

  • Bilgi Sistemleri, Haberleşme ve Kontrol Mühendisliği

  • Haberleşme Mühendisliği

  • Kablosuz İletişim

  • Sinyal İşleme

  • Sinyal İşleme Kuramı ve Metotları

  • Mühendislik ve Teknoloji