Education Information

Education Information

 • 1996 - 2003 Doctorate

  Istanbul Technical University, İnşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1993 - 1996 Postgraduate

  Istanbul Technical University, İnşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Istanbul Technical University, İnşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Tarihi eserlerin fotogrametrik olarak belgelenmesi ve coğrafi bilgi sistemine aktarılması

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

 • 1996 Postgraduate

  Doğalgaz Bilgi Sistemi Pilot Projesi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi,

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

 • English