Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Exergy and NOx Emission-Based Ecological Performance Analysis of the Scimitar Engine

JOURNAL OF ENGINEERING FOR GAS TURBINES AND POWER-TRANSACTIONS OF THE ASME, cilt.142, sa.8, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Assessment of NOx emissions of the Scimitar engine at Mach 5 based on a thermodynamic cycle analysis

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.45, sa.5, ss.3632-3640, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of heat leakage on the performance of a twin-spool turbofan engine

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, cilt.19, sa.2, ss.173-198, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Exergy based ecological optimisation of a turbofan engine

International Journal Of Exergy, cilt.16, sa.3, ss.358-381, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The effect of heat loss on the performance of a solar-driven heat engine

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE, cilt.223, sa.7, ss.1615-1621, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The 2006 CHF Look up Table

Nuclear Engineering And Design, cilt.237, ss.1909-1922, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Ecological performance optimisation of a solar driven heat engine

JOURNAL OF THE ENERGY INSTITUTE, cilt.79, sa.4, ss.246-250, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Influence of cooling water temperature on the efficiency of a pressurized-water reactor nuclear-power plant

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, cilt.30, sa.10, ss.799-810, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Performance optimization of a solar driven heat engine with finite-rate heat transfer

RENEWABLE ENERGY, cilt.30, sa.9, ss.1329-1344, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Optimization of thermal systems based on finite-time thermodynamics and thermoeconomics

PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE, cilt.30, sa.2, ss.175-217, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Heating energy requirements and fuel consumptions in the biggest city centers of Turkey

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, cilt.44, sa.7, ss.1177-1192, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Exergy analysis of a pressurized-water reactor nuclear-power plant

APPLIED ENERGY, cilt.69, sa.1, ss.39-57, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Approximate functions for the fast computation of the thermodynamic properties of heavy water

NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN, cilt.178, sa.3, ss.309-329, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nükleer Enerji Teknolojileri ve Güvenliği

ÇERÇEVE, cilt.19, sa.56, ss.152-173, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enerji Üretiminin Atmosferik Sera Gazlarına ve Küresel Isınmaya Etkisi

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası, Meteoroloji Mühendisliği, cilt.1, sa.2, ss.7-14, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünya Atmosfer Sisteminin Enerji Transferi Dengesi

Enerji Dünyası, cilt.1, sa.22, ss.22-28, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nükleer Güç Reaktörleri Dünya Panoraması

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Mühendis ve Makina, cilt.39, sa.463, ss.15-21, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nükleer Reaktörle Merkezi Isıtma

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Mühendis ve Makina, cilt.29, sa.341, ss.12-18, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endüstriyel Büyük Parçaların Gamagrafik Kontrolü

TMMOB Metallurji Dergisi, Tahribatsız Muayene Özel Sayısı, cilt.1, sa.1, ss.34-37, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Thermodynamic analysis of a nuclear desalination cogeneration plant

22nd Congress on Thermal Science and Technology, Kocaeli, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2019, ss.415-420

Exergy analysis of the Scimitar engine at Mach 5

4th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2019), Edirne, Türkiye, 20 - 23 Haziran 2019, ss.540-543

Assessment of NOx emissions of the Scimitar engine at Mach 5 based on a thermodynamic cycle analysis

7th Global Conference on Global Warming, İzmir, Türkiye, 24 - 28 Haziran 2018, ss.141-144

Scimitar motoru helyum rejeneratörü çevriminin 5 Mach hızda termodinamik analizi

21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Çorum, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2017, ss.1223-1230

Scimitar motoru ön yakıcısı ve yanma odasının 5 Mach hızda termodinamik analizi

21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Çorum, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2017, ss.1231-1238

Energy and Exergy based Performance Analysis of the Scimitar Engine at Mach 5 0

the 8th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-8), AFYON, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2016, ss.766-773

Effect of heat leakage on the performance of a twin spool turbofan engine

7th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-7), 18 - 20 Haziran 2014

Turbojet Motorunun Sonlu Zaman Termodinamiği ile Ekolojik Optimizasyonu

ULIBTK’13, 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, (Bildiri no: ULIBTK’13-047) , Ondokuzmayıs Üniversitesi ve Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği, Samsun, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2013, ss.855-860

Isıtılmış ve Adyabatik Düşey Borularda Su Buhar Akışı İçin İki Fazlı Akış Sürtünme Çarpanı Korelasyonlarının Homojen Akış Modelinin ve Basınç Düşümü Bileşenlerinin Analizi

ULIBTK’13, 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Ondokuzmayıs Üniversitesi ve Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği, Samsun, Samsun, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2013, ss.53-57

İki Fazlı Akış Parametreleri İçin Tarama Tablosu Geliştirme Metodolojisi

ULIBTK’13, 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, (Bildiri no: ULIBTK’13-049), Ondokuzmayıs Üniversitesi ve Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği, Samsun, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2013, ss.60-66

Nükleer Enerji Alanında Uzman İhtiyacı ve Türkiye de Nükleer Enerji Eğitimi

Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 / Stratejik Lokomotif Sektörler: Türkiye 2023 - Uluslararası Nükleer Teknoloji Transferi Kongresi, Princess Hotel Ortaköy – İstanbul, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Eylül 2012

Nükleer Teknolojiye Sahip Olmada Türkiye ye Bir Örnek Güney Kore nin Nükleer Güç Teknolojisi Geliştirme Modeli

Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 / Stratejik Lokomotif Sektörler: Türkiye 2023 - Uluslararası Nükleer Teknoloji Transferi Kongresi, Princess Hotel Ortaköy – İstanbul, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Eylül 2012

Assessment of selected two phase friction multiplier correlations for steam water flows in vertical heated and unheated tubes

20th International Conference on Nuclear Engineering (ICONE20POWER2012-54938) organized by the American Nuclear Society (ANS) and held in Anaheim, CA, USA, California, Amerika Birleşik Devletleri, 30 Temmuz - 03 Ağustos 2012 identifier

CANDU 6 Nükleer Güç Santralının Ekserji Analizi

ULIBTK’11, 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, (Bildiri no: ULIBTK11-020), Zonguldak, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2011, ss.623-629

Performance optimization of a gas cooled reactor nuclear power plant with finite rate heat transfer

4th International Exergy, Energy and Environment Symposium held in American University of Sharjah, UAE, Sharjah, Birleşik Arap Emirlikleri, 18 - 23 Nisan 2009

Birleşik Çevrimli Bir Doğalgaz Kojenerasyon Tesisinin Simülasyonu ve Performans Analizi

ULIBTK’xx09, 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, (Bildiri no: THE-043), Cumhuriyet Üniversitesi ve Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği, Sivas, Sivas, Türkiye, 24 - 27 Haziran 2009

Impact of ambient air conditions load factor and ınter cooling on the performance of a combined cycle cogeneration plant

4th International Exergy, Energy and Environment Symposium held in American University of Sharjah, UAE, Sharjah, Birleşik Arap Emirlikleri, 18 - 23 Nisan 2009

Exergy analysis of water cooled reactor nuclear power plants

Eurasian Conference Nuclear Sciences and Its Applications, Ankara, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2008

Güneş Enerjisi Tahrikli Isı Makinasının Performansına Isı Kaybının Etkisi

ULIBTK’07 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, (Bildiri no: ULIBTK07-234), Erciyes Üniversitesi ve Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği, Kayseri, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2007, ss.584-589

The 2005 CHF look up table

11th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal-Hydraulics (NURETH-11) Paper:166, Popes’ Palace Conference Center, Avignon, Fransa, 2 - 05 Ekim 2005

Güneş Enerjisi Tahrikli Isı Makinasının Ekolojik Performans Optimizasyonu

ULIBTK’05 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, (Bildiri no: OS-ULIBTK134), Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği, Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2005, ss.584-589

Methodology of CHF look up table derivation

3th International Conference on Nuclear Engineering, (Paper: ICONE13-50010), organized by the Chinese Nuclear Society, Beijing, Çin, 16 - 20 Mayıs 2005

An improved CHF look up table

Sixth International Conference on Simulation Methods in Nuclear Engineering Proceedings, Presented at the Sixth International Conference on Simulation Methods in Nuclear Engineering, Montréal, Québec, Kanada, 13 - 15 Ekim 2004

Assessment of critical heat flux look up tables experimental data and selected correlations

Sixth International Conference on Simulation Methods in Nuclear Engineering Proceedings, Presented at the Sixth International Conference on Simulation Methods in Nuclear Engineering, held in Montréal, Québec, Canada, Montréal, Québec, Kanada, 13 - 15 Ekim 2004

İTÜ TRIGA Mark II Reaktörü nün COMMIX 1C Kodu ile Geçici Rejimde Üç Boyutlu Termal Hidrolik Analizi

VIII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2003

Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Isıl Güç Tesislerinin Ekserji Analizi ve Önemi

II. Çevre ve Enerji Kongresi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2001, ss.235-244

İstanbul da Binalarda Isınma Amaçlı Yakıt Tüketiminden Kaynaklanan Karbon Dioksit Emisyonları

II. Çevre ve Enerji Kongresi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2001, ss.11-19

İTÜ TRIGA Mark II Reaktörü nün Isıl Hidrolik Analizi İçin Hacim Üzerine Ortalaması Alınmış Kütle ve Enerji Korunumu Denklemleri

ULIBTK’xx01 13. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Selçuk Üniversitesi ve Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği, Konya, Türkiye, 5 Eylül - 07 Kasım 2001, ss.247-254

Assessment of the impact of climate change on the residential cooling energy requirement and fuel consumption in Adana

ITEC2001 4th International Thermal Energy Conference, Çeşme, İzmir, Türkiye, 8 - 12 Temmuz 2001, ss.51-56

Determination of the thermal hydraulic parameters of ITU TRIGA Mark II reactor

1th Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Applications, İzmir, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2000, ss.81-95

A parametric thermal hydraulic analysis of ITU TRIGA Mark II reactor

16th European TRIGA Conference, Proceeedings, pp.3-23 - 3-42, held at Institute for Nuclear Research, Pitesti, Romanya, 25 - 28 Eylül 2000

İstanbul da Konut Isıtmacılığında Doğalgaz Kullanımının Analizi

1. Çevre ve Teknoloji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2000, ss.241-251

An experience on the bacterially infested ITU TRIGA Mark II reactor tank water

14th European TRIGA Users Conference held at Johannes Gutenberg-Universität Mainz Institute für Kernchemie, Mainz-Germany, Proceedings, pp.2-13 - 2-18, Mainz, Almanya, 22 - 25 Eylül 1996

Determination of the effect of Xenon 135 poisoning on reactivity for the ITU TRIGA Mark II reactor

14thEuropean TRIGA Conference Proceedings, pp.2-13 - 2-18, Presented at the 14th European TRIGA Users Conference held at JohannesGutenberg-Universität Mainz Institute für Kernchemie, Mainz-Germany, Mainz, Almanya, 22 - 25 Eylül 1996

CANDU Nükleer Reaktöründe Soğutucu Akışkan Kaybı Kazası Sonucunda Yatay Yakıt Kanalı İçinde Akışkan Akışının Durması

VII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresİ, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Eylül 1996, ss.73-80

Ağır Suyun Termodinamik Özelikleri İçin Yaklaşık Fonksiyonlar

VII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Eylül 1996, ss.459-488

Post Installation evaluation of the neutron radiography facility of ITU TRIGA Mark II reactor

Twelfth European TRIGA Users Conference Papers and Abstracts, General Atomics, TOC-25, pp.4-45 - 4-54, Presented at the Twelfth European TRIGA Users Conference held at Institute for Nuclear Research, Bucuresti, Pitesti-Romania, Bucuresti, Romanya, 28 Eylül - 01 Ekim 1992

The Neutron radiography facility designed for ITU TRIGA Mark II reactor

Eleventh European TRIGA Users Conference Papers and Abstracts, General Atomics, TOC-22, pp.4-1 - 4-15, Presented at the Eleventh European TRIGA Users Conference held at The German Cancer Research Institute, Heidelberg-Germany, F.R, Heidelberg, Almanya, 11 - 13 Eylül 1990

Kitap & Kitap Bölümleri

Nükleer Enerji Üretimi, Yeri ve Tasarım Kriterleri

Sürdürülebilir Kalkınma için Nükleer Enerjinin Önemi (Durmayaz, A., Soğutma suyu sıcaklığının bir basınçlı su reaktörü nükleer güç tesisinin ısıl verimine etkisi, s. 75-89), Hüseyinoğlu, Aslı, Editör, TASAM Yayınları: 25, İstanbul, ss.75-89, 2006