Education Information

Education Information

 • 2003 - 2013 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Industrial Engineering, Turkey

 • 1999 - 2003 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Industrial Engineering, Turkey

 • 1993 - 1998 Undergraduate

  Gaziantep University, Faculty Of Engıneerıng, Department Of Mechanıcal Engıneerıng (Englısh), Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Kullanıcıların internet bankacılığı sitesi tercihlerinde kullanılabilirlik ve fonksiyonelliğin etkilerinin analizi

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Industrial Engineering

 • 2003 Postgraduate

  Öğretim üyelerinin elektronik haberleşmeyi kullanım düzeyini etkileyen faktörler

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Industrial Engineering