Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2004 - 2008 Doktora

  Institut De Physique Du Globe (Ipg) De Paris, Geosciences Marines, Fransa

 • 2001 - 2004 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1996 - 2000 Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2008 Doktora

  Thermal Structure of Mid-Ocean Ridges (Lucky Strike Mid-Atlantic Ridge) and Magma Chambers

  Institut De Physique Du Globe (Ipg) De Paris, Geosciences Marines

 • 2004 Yüksek Lisans

  Orta Marmara Havzası’nın aktif tektonik yapısının deniz jeofiziği akustik yöntemleriyle araştırılması

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

 • İngilizce