Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2017 Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Esâtiz-i Elhânımızın Ser-firâzı: İsmail Hakkı Bey

  Attendee

  Sivas, Turkey

 • 2017 Muallim İsmail Hakkı Bey'in Çokyönlü Besteciliği ve Dini Müzik Formlarındaki Eserleri Üzerine Bir İnceleme

  Attendee

  Kırıkkale, Turkey

 • 2015 Arşivci Yönüyle Ali Rifat Çağatay ve Kişisel Tarihinin Satır Araları

  Attendee

  Turkey

 • 2014 Seçim Propagandalarında Müziğin Kullanımı

  Attendee

  Kütahya, Turkey

 • 2014 Osmanlı Türk Müziğinde Kültürlerarası Bağlamda Müzik Yazıları: Hamparsum Müzik Yazısı Örneği

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2013 Tarihsel Süreç İçinde Dügah Makamı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2010 Toplumsal Değişimin İşitsel İfadede Oluşturduğu Farklılık: Aşk-ı Memnu Dizisi Örneği

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2009 Otistik Çocukların Tedavisinde Müziğin Yeri ve Kullanımı

  Attendee

  Turkey