Araştırma Alanları

 • Teknik Bilimler

 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

 • Yarıiletken ve Süperiletken Malzemeler

 • İntermetalikler

 • Malzeme Karakterizasyonu

 • Metalik Malzemeler

 • Nanomalzemeler

 • Temel Bilimler

 • Yaşam Bilimleri

 • Biyoteknoloji

 • Biyomateryal

 • Fizik

 • Disiplinlerarası Fizik ve İlgili Bilim ve Teknoloji Alanları

 • Malzeme Bilimi

 • Elektromanyetizma, Akustik, Isı Transferi, Klasik Mekanik ve Akışkanlar Dinamiği

 • Optik

 • Yoğun Madde 1:Yapısal, Mekanik ve Termal Özellikler

 • Yoğun maddenin termal özellikleri

 • Yüzeyler ve arayüzeyler; İnce filmler ve nanosistemler

 • Yoğun Madde 2:Elektronik Yapı, Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler

 • Manyetik özellikler ve malzemeler