Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2013 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr.

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü

  • 2011 - 2013 Öğretim Görevlisi Dr.

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü

  • 2006 - 2010 Araştırma Görevlisi

    Universitaet Duisburg Essen, Fakultaet Für Physik, Experimentalphysik