Education Information

Education Information

 • 2006 - 2010 Doctorate

  Universitaet Duisburg Essen, Experimentalphysik, Germany

 • 2004 - 2006 Postgraduate

  Ankara University, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1998 - 2003 Undergraduate

  Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Magnetic interaction in martensitic Ni-Mn based Heusler systems

  Universitaet Duisburg Essen, Experimentalphysik

 • 2006 Postgraduate

  Gd5Si2-yGe2-yGa2y alaşımının yapısal ve manyetik özelliklerinin incelenmesi

  Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü