Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Menstrüasyon Üzerine Söylemler ve Ürün Tasarımındaki Yansımaları

Kadın, Tasarım ve Mekan Ulusal Sempozyum, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Mart 2019, ss.28