Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Haziran 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Üniversitesi

  Tez Savunma Jürisi

 • Kasım 2017 Tez Savunma (Doktora)

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi

  Beşeri Baskı Altındaki Akarsu Metabolizmasının Diel Oksijen Tekniği ile İzlenmesi ve Modellenmesi

 • Haziran 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  DOĞU AKDENİZ'DE PETROL KİRLİLİĞİNİN MODELLENMESİ

 • Mart 2016 Tez Savunma (Doktora)

  Ortadoğu Teknik Üniversitesi

  HIERARCHICAL APPROACH TO SEMI-DISTRIBUTED HYDROLOGICAL MODEL CALIBRATION