Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği

  • 2014 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği

  • 2015 - 2015 Yrd.Doç.Dr.

    Institut De Physique Du Globe (Ipg) De Paris, Seismology, Sismogie