Genel Bilgiler

Biyografi

Elmira Gür, Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi’nden 1985 yılında mezun olmasının ardından, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesinde başladığı lisans eğitimini 1989 yılında tamamlamıştır. “Yirminci Yüzyıl Mimarisinde Tarihsel Referanslara Yönelişin Nedenleri ve Analize Dönük Bir Model Önerisi” başlıklı yüksek lisans tezi ile 1992 yılında Y.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsünden yüksek lisans derecesini, “Okul Öncesi Çocuk Eğitim Merkezleri için Değişebilir/ Dönüşebilir/Esnek bir “Fiziksel Çevre Modeli” başlıklı doktora tezi ile de 2001 yılında İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsünden doktor ünvanını almıştır. 1998-99 yılları arasında North Carolina State (NCSU) ve Carnegie-Mellon Universitelerinde misafir araştırmacı ve araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 1992-2001 yılları arasında Ar.Gör., 2001-2005 yılları arasında Ar.Gör.Dr., 2005-2012 yılları arasında Y.Doç.Dr. ve 2012 yılında da doçent olarak İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’ndeki görevine devam etmektedir. Temmuz 2015- nisan 2017 tarihleri arasında Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcılığı yapmış olan Gür ekim 2017 den beri Dekan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Medipol Üniversitesi’nde mimari tasarım stüdyosu yürütücülüğü yapan Elmira Gür, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nde  mimari tasarım lisans, yüksek lisans ve doktora programında da çeşitli dersler vermektedir. Türkiye, Edinburgh, Lizbon, Prag, Çin, Almanya, Kuzey Kıbrıs, Brezilya, St. Petersburg, Mısır, vb ülkelerde çeşitli uluslararası workshop, sempozyum ve konferanslara katılmıştır. Aynı zamanda çeşitli araştırma projeleri, workshop ve konferans organizasyonlarında aktif olarak görev yapmıştır. Çeşitli mimari proje çalışmalarını tamamlamış, mimari proje yarışmalarından ödülleri bulunan Elmira Gür’ün ulusal ve uluslararası araştırma ve yayınları mevcuttur.  Uygun fiyatlı / erişilebilir konut, gecekondu yerleşimleri, İstanbul konut gelişimi ve konut tipolojisi, tasarım stüdyosu fiziksel çevresi, mimari tasarım eğitimi, okul öncesi çocuk eğitim merkezleri, afet sonrası barınak, kentsel dönüşüm, kentsel mekan kimliği konularında çeşitli makale, bildiri, kitap içinde bölümleri yayınlanmış ve çeşitli kitapların editörlüğünü yapmıştır.

Kurum Bilgileri

Birim
Mimarlık
Bölüm
Mimarlık

İletişim

E-posta
elmiragur@itu.edu.tr
Web Sayfası
http://akademi.itu.edu.tr/elmiragur/
İş Telefonu
+90 212 293 1300
Fax Telefonu
+90 212 251 4895
Ofis
İTÜ Taşkışla, Ofis No. 210
Posta Adresi
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 34437 Taşkışla- Taksim /Beyoğlu, İstanbul