Education Information

Education Information

 • 2009 - 2011 Competence In Art

  Halic University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Musikisi Anasanat Dalı (Dr) (Sy), Turkey

 • 2003 - 2005 Postgraduate

  Halic University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Musikisi Anasanat Dalı (Yl) (Tezsiz), Turkey

 • 1997 - 2002 Undergraduate

  Istanbul Technical University, İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Müzik Teknolojileri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2011 Competence In Art

  Türk müziğinde çeşni kavramı ve icra teori farklılıklarının bilgisayar ortamında incelenmesi

  Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Musikisi Anasanat Dalı (Dr) (Sy)

Foreign Languages

 • English