Doç.Dr.

Ebru Erbaş Gürler


Mimarlık

Peyzaj Mimarlığı

Eğitim Bilgileri

2004 - 2012

2004 - 2012

Doktora

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Türkiye

2000 - 2004

2000 - 2004

Yüksek Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Türkiye

1995 - 1999

1995 - 1999

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

Peyzaj tasarım kavramlarının disiplinlerarası etkileşimler çerçevesinde değerlendirilmesi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2003

2003

Yüksek Lisans

Peyzaj Düzenlemelerinde Bitkisel Tasarım: Bahçeşehir Doğa Parkı Örneği

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Yabancı Diller

İngilizce

İtalyanca

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Ziraat, Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi, Peyzaj Tasarımı, Eğitim Kurumları Bahçelerinin Tasarımı, Teknik Bilimler, Mimarlık

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2004 - Devam Ediyor

2004 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2014 - 2018

2014 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Yönetimsel Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Erasmus Koordinatörü

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Koordinatör Yardımcısı

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Fakülte Akademik Kurul Üyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Fakülte Akademik Kurul Üyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans Programı

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2014 - 2017

2014 - 2017

Erasmus Koordinatörü

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Proffesional Practice and Ethics in Landscape Architecture

Lisans

Lisans

History of Landscape Architecture 1

Lisans

Lisans

History of Landscape Architecture 2

Bilimsel Hakemlikler

Ağustos 2016

Ağustos 2016

Sanat ve Tasarım Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Academic Journal of Agriculture: Akademik Ziraat Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan DergiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 5

h-indeksi (WOS): 1

Jüri Üyelikleri

Ocak-2018

Ocak 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Çisem Demirel'in Yüksel Lisans Tez Savunması - İstanbul Teknik Üniveristesi

Aralık-2017

Aralık 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Yüsta Mete isimli öğrencinin Doktora Yeterlilik Sınavı - Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi

Ağustos-2017

Ağustos 2017

Tez Savunma (Doktora)

Başak Özer Doktora Savunma Jürisi - İstanbul Teknik Üniveristesi

Aralık-2016

Aralık 2016

Doktora Yeterlik Sınavı

İTÜ Peyzaj Mimarlığı Doktora Yeterlilik Sınavı - İstanbul Teknik Üniveristesi

Haziran-2016

Haziran 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jürisi - İstanbul Teknik Üniveristesi

Haziran-2015

Haziran 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jürisi - İstanbul Teknik Üniveristesi

Haziran-2015

Haziran 2015

Akademik Personel Sınavı

Araştırma Görevlisi Alımı - İstanbul Teknik Üniveristesi