Araştırma Alanları

  • Teknik Bilimler

  • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  • Temel Bilimler

  • Kimya

  • İnorganik Kimya

  • İnorganik Tepkime Mekanizmaları ve Kinetiği