Education Information

Education Information

 • 2005 - 2012 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı (Dr), Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Istanbul University, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Kırsal Yerleşim Peyzaj Kimlik Özelliklerinin Tespiti, Korunması ve Geliştirilmesine Yöntelik Değerlendirme Matrisi Önerisi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı

 • 2005 Postgraduate

  Değişen çevre koşulları ve kentsel yaşantı içerisinde peyzaj unsurlarının yeni rolü ara katman yaklaşımı

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • English