Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2015 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler