Education Information

Education Information

 • 2000 - 2001 Post Doctorate

  Universitad Karlsruhe, Germany

 • 1993 - 2001 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 1990 - 1993 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği, Turkey

 • 1986 - 1990 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Sabit yataklı yakma sistemlerinin kömür neminin emisyonlara etkisi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mührendisliği, Kimya Mührendisliği

 • 1990 Postgraduate

  Trona mineralinden ticari ölçek soda-sodyum hidroksit üretimi : Entegre tesis tasarım ve analiz

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği

Foreign Languages

 • B1 Intermediate German

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2018TUBİTAK-Mühendislik Bilimleri Alanında 2237-B Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, TÜBİTAK-Araştırma projelerini hazırlama ve başvuru süreçleri ile ilgi eğitim programı

  Other , TÜBİTAK

 • 2014A sınıfı İş Güvenliği Uzmalığı Belgesi

  Occupational Health and Safety , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 • 2014 C sınıfı İş Güvenliği Uzmalığı Belgesi

  Occupational Health and Safety , Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı

 • 2001Rhetorik und Präsentationstechniken, Kurs, retorik (duruş, dinleyici referansı, konuşma tekniği, fiziksel, ifade / yüz ifadeleri, jestler konuşma), geri bildirim mekanizmalarının yanı sıra sunum teknikleri ve çalışma sonuçlarının sunumu gibi konuları içerir

  Personal Evolution , Karlsruhe Üniversitesi

 • 2000Messen und Regeln in der Chemischen Technik_DECHEMA

  Vocational Training , DECHEMA

 • 2000Radioisotopes, Radyokimya ve radyasyon ölçüm teknikleri, Modern analitik teknikler, Veri işleme

  Vocational Training , Research Centre, Karlsruhe

 • 1996Sayısal Akışkanlar Dinamiği (CFD)

  Vocational Training , İstanbul Teknik Üniversitesi