Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1999 - 2008 Doktora

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Restorasyon (Dr), Türkiye

 • 1995 - 1999 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1991 - 1995 Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2008 Doktora

  Türkiye'de planlı kırsal yerleşmelerin tarihsel gelişimi ve Erken Cumhuriyet Dönemi planlı kırsal mimarisinin korunması sorunu

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Restorasyon (Dr)

 • 1999 Yüksek Lisans

  Tarih öncesi kazı yerlerinin koruma, restorasyon, sergileme sorunu ve çözüme yönelik bir uygulama Kırklareli-Aşağı Pınar örneği

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • İngilizce