Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An experimental investigation on the effects of fuel additive on the exhaust emissions of a ferry

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART M-JOURNAL OF ENGINEERING FOR THE MARITIME ENVIRONMENT, cilt.233, ss.1000-1006, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An investigation of exhaust smoke dispersion for a generic frigate by numerical analysis and experiment

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART M-JOURNAL OF ENGINEERING FOR THE MARITIME ENVIRONMENT, cilt.233, ss.310-324, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An investigation of marine waste heat recovery system based on organic Rankine cycle under various engine operating conditions

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART M-JOURNAL OF ENGINEERING FOR THE MARITIME ENVIRONMENT, cilt.1, ss.1-16, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION INTO THE PARTICULATE EMISSIONS OF A FERRY FUELLED WITH ULTRA-LOW SULFUR DIESEL

JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY-TAIWAN, cilt.25, ss.499-507, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EXPERIMENTAL STUDY ON THE EFFECTS OF ULTRA-LOW SULFUR DIESEL FUEL TO THE EXHAUST EMISSIONS OF A FERRY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, ss.5833-5840, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A study of the effect of duct width an fully developed turbulent flow characteristics in a corrugated duct

HEAT TRANSFER ENGINEERING, cilt.26, ss.54-62, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Surface radiation with conduction and natural convection in a two-floor enclosure

ENERGY AND BUILDINGS, cilt.32, ss.57-70, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EXPERIMENTAL-STUDY OF NATURAL-CONVECTION BETWEEN 2 COMPARTMENTS OF A STAIRWELL

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER, cilt.38, ss.2159-2168, 1995 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Effect of Different Air Inlet Sizes on the Air Flow through a Stairwell

Indoor and Built Environment, cilt.2, ss.350-359, 1993 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Numerical Analysis of Exhaust Smoke Dispersion for a Generic Frigate

JOURNAL OF ETA MARİTİME SCİENCE, cilt.5, ss.272-289, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Numerical modeling of exhaust smoke dispersion for a generic frigate and comparisons with experiments

Journal of Marine Science and Application, cilt.13, ss.206-211, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

İTÜ ye İSTKA Destekli Laboratuvar

Gemi Sanayi, cilt.8, ss.38-42, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tipik bir Fırkateyn için Egzoz Gazları Yayılımının İncelenmesi

Gemi ve Deniz Teknolojisi, ss.16-22, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dizel Motorlar iç n Egzoz Emisyon Azaltma Sistemi

Deniz Ticareti, ss.80-82, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gemi Dizel Motorları için Geliştirilen Egzoz Emisyon Kontrol Sistemi

Gemi ve Deniz Teknolojisi Dergisi, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, ss.7-11, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Three-Dimensional Numerical Study of Periodic Turbulent Flow in a Corrugated-Wall Heat Exchanger

Phoenics Journal of Computational Fluid Dynamics and its Applications, cilt.16, ss.1-36, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tank Havalandırma Başlığı Dizaynı

Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.233-239, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A numerical study of the effect of interwall spacing on turbulent flow in a corrugated duct

American Society of Mechanical Engineers, Heat Transfer Division, (Publication) HTD, cilt.333, ss.47-54, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Large Eddy Simulation of LNG Pool Fire on Board a Chemical/Oil Tanker

3rd European Symposium on Fire Safety Science, ESFSS 2018, Nancy, Fransa, 12 - 14 Eylül 2018, cilt.1107 identifier

An investigation on exhaust emissions of a ferry

3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUMONOCEAN SCIENCE AND TECHNOLOGYTheme: Research Education forSustainable Development on OceanScience and Technology, 27 - 30 Kasım 2017

An experimental and analtical investigation on the exhaust emissions of a ferry

8th Atmospheric Sciences Symposium, ATMOS 2017, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, ss.181-191

ESTIMATING FLOW-INDUCED NOISE OF A CIRCULAR CYLINDER USING NUMERICAL AND ANALYTICAL ACOUSTIC METHODS

Developments in Maritime Transportation and Harvestingof Sea ResourcesIMAM 2017, 9 - 11 Ekim 2017

On Board Measurements of Exhaust Emissions From a Ferry Sailing at Marmara Sea

GMO-SHIPMAR 2016 1st International on Congress Ship and Marine Technology, 8 - 09 Aralık 2016

Thermodynamic Analysis of Organic Rankine Cycle For Waste Heat Recovery System of A Ship

GMO SHIPMAR 1st International on Congress Ship and Marine Technology, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Aralık 2016, ss.1-10

Measurements of Particulate Emissions from a Ferry

the Second Global Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transport, 24 - 25 Ekim 2016, ss.377-386

An Experimental Investigation of Exhaust Emissions from a Ferry

Of 30th Asian-Pacific Technical Exchange and Advisory Meeting on Marine Structures, TEAM 2016, 10 - 13 Ekim 2016, ss.406-412

On-board measurements of emissions from a ferry

3rd International Conference on Maritime Technology and Engineering, MARTECH 2016, Lisbon, Portekiz, 4 - 06 Temmuz 2016, cilt.2, ss.745-750 identifier

Investigation of Emissions from Ships in Turkish Straits and Marmara Sea

IWOST 2015, The 2015 International Workshop on Ocean Science and Marine Technology, Weihai, Çin, 18 - 19 Temmuz 2015

A Study on the Energy Efficiency of Turkish Flag Ships

8th meeting of the Port-City Universities Leage (PUL 2014) Green Ship, Sustainable Port and the Marine Environment, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2014, ss.56-59

Exhaust smoke dispersion for a generic frigate: Computational modeling and comparisons with experiments

15th International Congress of the International-Maritime-Association-of-the-Mediterranean (IMAM), A-Coruna, İspanya, 14 - 17 Ekim 2013, ss.811-817 identifier

A numerical investigation of exhaust smoke-superstructure interaction on a naval ship

14th International Congress of the International-Maritime-Association-of-the-Mediterranean (IMAM), Genoa, İtalya, 13 - 16 Eylül 2011, ss.109-115 identifier

Gemi Dizel Motorları için Geliştirilen Yeni bir NOx Emisyon Kontrol Sistemi

Anadolu Enerji Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2011, ss.280-286

İstanbul Boğaz ında Gemi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü

Denizcilik Faaliyetleri, Marmara ve Türk Boğazlarında Çevresel Riskler ve Alınabilecek Tedbirler Konferansı, Türkiye, 30 Temmuz 2010

An Investigation on NOX Emission Reduction System for Ships

The Proc. of the Int. Symp. on the Development of the Albanian Maritime System and the Experience of the European Maritime Industry, Albania, Vlora, Arnavutluk, 14 - 15 Mayıs 2010, ss.58-71

An Investigation of Engine Room Fire Characteristics for a Chemical Tanker

Proc. of the 23rd Asian-Pacific Technical Exchange and Advisory Meeting on Marine Structures, TEAM 2009, Kaohsiung, Taiwan, İstanbul, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2009, ss.343-349

The Effects of Openings on the Fire Development in an Engine Room of a Chemical Tanker

Proc. of 13th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean, IMAM 2009, İstanbul, Turkey, İstanbul, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2009, ss.343-349

Gemi Kaynaklı Hava Kirliliğinin ve Sera Gazı Emisyonlarının Kontrolü

Hedef 2023, 10. Ulaştırma Şurası, TC Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul, Türkiye, 27 Eylül - 01 Ekim 2009

Makina Dairesi Yangınlarına Açıklıkların Etkisinin İncelenmesi

Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2008, ss.167-180

Gemi Dizel Motorlarında Emisyon Kontrolü

Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2008, ss.181-187

Calculation of Thermal Stresses for a 7000 DWT Oil Tanker

Proc. Of the 22nd Asian-Pasific Technical Exchange and Advisory Meeting on Marine Structures, TEAM 2008, İstanbul, Turkey, İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Ekim 2008, ss.354-359

The effect of biodiesel on exhaust emission characteristics of a diesel engine

12th International Congress of the International-Maritime-Association-of-the-Mediterranean, Varna, Bulgaristan, 2 - 06 Eylül 2007, ss.345-350 identifier

A study on exhaust emissions reduction system for marine diesel engines

12th International Congress of the International-Maritime-Association-of-the-Mediterranean, Varna, Bulgaristan, 2 - 06 Eylül 2007, ss.351-355 identifier

Flow Characteristics of air-caps for tank ventilation in ships

11th International Congress of the International-Maritime-Association-of-the-Mediterranean (IMAM 2005), Lisbon, Portekiz, 26 - 30 Eylül 2005, ss.643-650 identifier identifier

Tank Havalandırma Başlığındaki Türbülanslı Akışın Sayısal Olarak Modellenmesi

Gemi Mühendisliği ve Sanayimiz Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Aralık 2004, ss.357-365

Bir Isı Değiştiricisindeki Türbülanslı ve Üç Boyutlu Akışın Sayısal Olarak İncelenmesi

Türk Loydu?nun 40. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17 Aralık 2002, ss.72-86

Numerical and Experimental Study of Turbulent Flow Through a Corrugated Duct

Proc. of ESDA 2002, 6th Biennial Conference on Engineering System Design and Analysis, Istanbul, Turkey, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Temmuz 2002, ss.1-10

Numerical Prediction of Turbulent Flow Characteristics in a Corrugated Duct

Proc. of the 15th International Conference on Efficiency, Costs, Optimisation, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, ECOS 2002, Berlin, Germany, Berlin, Almanya, 3 - 05 Temmuz 2002, ss.17-24

A Study of Surface Radiation in a Two Floor Enclosure

ULIBTK'99, 12. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Sakarya, Türkiye, 28 - 29 Şubat 2000, ss.277-282

Egzos Emiş Ağzı Etrafındaki Akışın Sayısal Hesabı

GİDTTK'99 Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Aralık 1999, ss.310-318

Three Dimensional Finite Volume Predictions of Flow in a Corrugated Duct

Proc. of the Eight Int. Maritime Association of Mediterranean, Istanbul, Turkey, İstanbul, Türkiye, 2 - 09 Kasım 1997, ss.1-9

Gemi Arkasındaki Türbülanslı Akışın Sayısal Modellenmesi

TUMTK, 10. Ulusal Mekanik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 15 - 19 Eylül 1997, ss.211-222

Oluklu Bir Kanaldaki Türbülanslı Akışın Sayısal Hesabı

ULIBTK97, 11. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Edirne, Edirne, Türkiye, 17 - 19 Eylül 1997, ss.330-340

Analysis of Periodically Fully Developed Turbulent Flow in a Corrugated Duct Using Various Turbulence Models and Comparison with Experiment

JSME Centennial Grand Congress, Proc. of Int. Conf. on Fluid Eng., Tokyo, Japan, Tokyo, Japonya, 13 - 16 Temmuz 1997, ss.1527-1533

Oluklu Bir Kanaldaki Akışın Sayısal Modellenmesi

Doğal ve Uygulamalı Bilimlerde Sayısal Yöntemler, II. Ulusal Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 1997, ss.332-343

Gemi Dizel Motorlarının Soğutulmasında Kullanılan Plakalı Isı Değiştirgeçlerin Bilgisayar ile Modellenmesi

Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi 95, İstanbul, Türkiye, 01 Kasım 1995, cilt.2, ss.332-343

Three dimensional Predictions of Flow within a Stairwell

Proc. of 1992 Int. Sym. on Room Air Convection and Ventilation Effectiveness, Tokyo, Japan, Tokyo, Japonya, 22 - 24 Temmuz 1992, ss.121-127