Education Information

Education Information

 • 1996 - 2003 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 1993 - 1996 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Istanbul Technical University, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Tek Doğrultuda Kuvvetlendirilmiş Kompozitlerde Çatlak Etrafında Yük Aktarımı

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 1996 Postgraduate

  Seramik Kompozitlerde Yük Aktarımı ve Köprülenme

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • English