Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Rekabet Hukukunda Birleşme ve Devralmalara İlişkin İdari Para Cezaları

in: Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri 2021, Kerem Cem Sanlı/ Dilan Alma / Deniz Tanlı, Editor, Oniki Levha, pp.175-199, 2022

AB VE Türk Rekabet Hukukunda Uzlaşma

in: Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da Yapılan 2020 Yılı Değişiklikleri: Nedenleri, Kapsamı ve Olası Etkileri, Kerem Cem Sanlı, Editor, Oniki Levha, İstanbul, pp.293-317, 2022

Recent Developments in Supply Chain Compliance in Europe and Its Global İmpacts on Business

in: Digitizing Production Systems, Numan Durakbasa, Gunes Gencyilmaz, Editor, Springer, pp.578-584, 2021

Kişisel Verilerin Korunması ve Rekabet Hukukunun Arayüzü:Alman Rekabet Otoritesi Bundeskartellamt'ın Facebook Kararı

in: Kişisel Verilerin Korunması ve Rekabet Hukuku Sempozyum Kitabı, Şirin Güven, Editor, Serbest Kitaplar, pp.167-181, 2021

İnsan Kaynakları Alanında Rekabet Hukuku Uygulamalarına Genel Bir Bakış

in: Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri 2019, Kerem Cem Sanlı, Dilan Alma, Editor, Oniki Levha, İstanbul, pp.261-305, 2020