Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

  • 2018 I.Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi (ICES-2018)

    Attendee

    İstanbul, Turkey

  • 2018 Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISMAS)

    Attendee

    Antalya, Turkey