Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2017 İÇLİS, İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu 2

    Katılımcı

    İstanbul, Türkiye

  • 2017 12.ENHR (Europian Network for Housing Research) Conference

    Katılımcı

    Tirane, Arnavutluk

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1