Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 1987 - 1992 Doktora

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği (Dr), Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 1992 Doktora

    Gördes çevresindeki Neojen serilerin ve zeolitleşmenin jeolojik mineralojik ve jeokimyasal incelenmesi

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği (Dr)