Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2020 Çatı Uygulamaları Çalıştayı

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2016 II. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi KÜRESELLEŞEN KENTLERDE KENT PLANLAMASI VE TASARIM

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2014 MASTER PLAN VE KENTSEL TASARIM PROJELERİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞTAY

  Moderator

  Ankara, Turkey

 • 2014 İmar Hakkı Transferi Çalıştayı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara, 2014

  Working Group

  Ankara, Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 15

h-index (WOS): 2