Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2016 - Devam Ediyor Uzman

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü

  • 2005 - 2015 Araştırma Görevlisi

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği Bölümü