Araştırma Alanları

  • Teknik Bilimler

  • Maden Mühendisliği ve Teknolojisi

  • Maden İşletmesi

  • Kaya Mekaniği

  • Madenlerde Emniyet ve Çevre

  • Maden İşletmeleri ve Tesislerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği