Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2002 - 2008 Doktora

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği (Dr), Türkiye

 • 1999 - 2002 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Kazı Ve Mekanizasyonu (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1995 - 1999 Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2008 Doktora

  Türkiye taşkömürü kurumu ocaklarında gürültü koşullarının incelenmesi, etkilenim düzeylerinin istatistiksel analizi ve risk değerlendirme

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği (Dr)

 • 2002 Yüksek Lisans

  Yeraltı Madenlerinde Radon Gazı Konsantrasyon Seviyelerinin Belirlenmesi ve İşçi Sağlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Kazı Ve Mekanizasyonu (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

 • İngilizce