Prof.Dr.

Funda Yirmibeşoğlu


Mimarlık

Şehir ve Bölge Planlaması

Eğitim Bilgileri

2000 - 2007

2000 - 2007

Doktora

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Türkiye

1987 - 1990

1987 - 1990

Yüksek Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Türkiye

1982 - 1986

1982 - 1986

Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1997

1997

Doktora

İstanbul’da İskan Alanlarının Yerseçiminde Hanehalkı Nitelikleri ve Konut Talebi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık, Şehir Ve Bölge Planlaması

1990

1990

Yüksek Lisans

2981 Sayılı Toplu Konut Kanunu ve İstanbul’da Toplu Konut Üretimi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık, Şehir Ve Bölge Planlaması

Yabancı Diller

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

Bilirkişi Temel Eğitim Sertifikası

Mesleki Kurs

Altınbaş Üniversitesi

Araştırma Alanları

Şehir ve Bölge Planlama

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir Ve Bölge Planlaması

2009 - 2014

2009 - 2014

Doç.Dr.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

2000 - 2009

2000 - 2009

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

1989 - 2000

1989 - 2000

Araştırma Görevlisi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

KONUT ALANI YERSEÇİMİ MODELLERİ

Lisans

Lisans

TES 211 E 2: Project 3

Lisans

Lisans

KONUT SORUNU VE POLİTİKALARI

Yönetilen Tezler

2018

2018

Yüksek Lisans

Refurbishing a shopping center

Yirmibeşoğlu F. (Danışman)

K.Atalay(Öğrenci)

2009

2009

Yüksek Lisans

Otel değerleme

Yirmibeşoğlu F. (Danışman)

O.FUAT(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2009

2009

A room for living: Private and public aspects in the experience of the living room

Rechavi T. B.

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY, cilt.29, sa.1, ss.133-143, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2007

2007

Property and personal crime in Istanbul

Yirmibesoglu F. , ERGUN N.

EUROPEAN PLANNING STUDIES, cilt.15, sa.3, ss.339-355, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

The Architecture of Fauna in Turkey: Birdhouses

ÇINAR H. S. , YİRMİBEŞOĞLU F.

Current Urban Studies, cilt.7, sa.4, ss.551-561, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Eco-villages as a Sustainable Settlement Type: A Model Proposal for Turkey

Yirmibeşoğlu F. , Kuruoğlu M.

4TH INTERNATIONAL SUSTAINABLE BUILDINGS SYMPOSIUM (ISBS2019) 18 – 20 JULY 2019 Dallas – Texas/USA Organized b, sa.32, ss.386-403, 2019 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

2019

2019

Neighborhood Governance in the Pursuit of Local Democracy

Çılgın K., Yirmibeşoğlu F.

PLANLAMA-PLANNING, cilt.29, ss.102-114, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2018

2018

Why People Prefer to Live in Gated Communities in Istanbul?

AYDIN YÖNET N., YİRMİBEŞOĞLU F.

Current Urban Studies, cilt.6, sa.1, ss.180-195, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Investigation of Fear of Crime in City Centers through the Example of Beşiktaş Sinanpaşa Neighborhood

Köklü E., YİRMİBEŞOĞLU F.

Current Urban Studies, cilt.5, ss.356-378, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Site Selection Criteria for Sports Retail Sector: Istanbul Case

KAYACAN T., YİRMİBEŞOĞLU F.

Current Urban Studies, cilt.5, ss.290-304, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Differences Fear of Crime between Residents and Visitors in the Old City Center of Istanbul

ERGUN N. , YİRMİBEŞOĞLU F.

The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention, cilt.3, ss.3106-3122, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Life In Kilis with Its Traditional Urban Fabric and Houses

YİRMİBEŞOĞLU F. , EYUBOĞLU E. E. , ERTEKİN Ö. , GENLİ YİĞİTER R. , AYDIN YÖNET N.

Current Urban Studies, cilt.3, sa.4, ss.313-330, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Participation 0f The Elderly In Social And Physical Activities Case of Istanbul

YİRMİBEŞOĞLU F. , ERTEKİN Ö. , BERKÖZ A. L.

The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention, cilt.2, ss.1626-1639, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Change In Fear Of Crime In The Renovated Old City Center Of Istanbul

Yirmibeşoğlu F. , Ergun N.

The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention, cilt.2, sa.10, ss.1640-1654, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Fear of Crime among Women in the Old City Center of Istanbul

YİRMİBEŞOĞLU F. , ERGUN N.

Current Urban Studies, cilt.3, ss.161-174, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

The New Mode of Housing Production: Gated Communities in Istanbul

Aydın Yönet N., Yirmibeşoğlu F.

Intercultural Understanding, cilt.5, sa.1, ss.7-14, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Social and Physical Activity and Life Satisfaction Among Turkish Elderly Women

YİRMİBEŞOĞLU F. , BERKÖZ A. L.

International Journal of Business, Humanities and Technology, cilt.4, ss.146-154, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Life Satisfaction Determinants of the Elderly: Case of Istanbul

Berköz A. L. , Yirmibeşoğlu F.

European Journal of Social Sciences, cilt.38, sa.4, ss.517-531, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2013

2013

Life Satisfaction Determinants of the Elderly: Case of Istanbul,

Berköz A. L. , Yirmibeşoğlu F.

European Journal of Social Sciences,, cilt.38, sa.4, ss.517-531, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2013

2013

Fear of Crime in Beyoglu City Center

Yirmibeşoğlu F. , Ergun N.

Regional Science Inquiry, cilt.5, ss.75-91, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Local Agenda 21 and sustainable development The case of Harran Turkey

GENLİ YİĞİTER R. , YİRMİBEŞOĞLU F.

URBANI IZZIV-URBAN CHALLENGE, cilt.22, sa.1, ss.144-153, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2010

2010

Evaluation of Transportation and Land Use of Historic Galata Case Study Using Indicators from Susutainability Matrix

AYDIN YÖNET N., YİRMİBEŞOĞLU F.

Journal of Sustainability Science and Management, cilt.5, sa.3, ss.15-25, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Evaluation of transportation and land use at historic galata case study using indicators from Sustainability Matrix

Aydin Yonet N., Yirmibeşoğlu F.

Journal of Sustainability Science and Management, cilt.5, sa.2, ss.12-31, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2009

2009

Emlak Komisyoncularının Mekansal Dağılım Süreci ve İstanbul’da Konut Piyasası

Yirmibeşoğlu F.

İTÜ Journal Series, İTÜ Dergisi A, cilt.7, ss.128-140, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

İstanbul da Yapılaşma Yoğunluğu - Yaşanabilir Alan İndeksi İlişkisi

BÖLEN F., TÜRKOĞLU H. , YİRMİBEŞOĞLU F.

İTÜ Dergisi/a, cilt.8, ss.127-137, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

İstanbul’xxda Ypılaşma Yoğunluğu, Yaşanabilir Alan İlişkisi

BÖLEN F., TÜRKOĞLU H., YİRMİBEŞOĞLU F.

İTÜ Journal Series İTÜ Dergisi A, cilt.8, sa.1, ss.127-137, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Distribution of crime rates in different districts in Istanbul

ERGUN N. , YİRMİBEŞOĞLU F.

Turkish Studies, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Sürdürülebilir Kırsal Yerleşim Oluşturma Bağlamında Bir Ekoköy Modeli Önerisi

Yirmibeşoğlu F. , Eskidemir K., Başcan S., Yirmibeşoğlu F. , Baykara N., Kuruoğlu M.

Yalova’da 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), Yalova, Türkiye, 11 Mart - 10 Mayıs 2019, ss.13-23

2019

2019

Kırsal Kalkınma Modeli Olarak Ekoturizm: Şeyhl Ekoturizm Köyü (Giresun Piraziz)

AYDIN YÖNET N., YİRMİBEŞOĞLU F.

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, cilt.1, ss.64-65

2008

2008

Quality of Residential Environment in a City Facing Unsustainable Growth Problems: Istanbul

Bölen F., Yirmibeşoğlu F. , Ergun N. , Türkoğlu H. , Terzi F. , Kaya H. S. , et al.

New Approaches in Urban and Regional Planning, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2008, ss.115-125

2003

2003

Local Agenda 21 And Practices In Turkey

Genli Yiğiter R. , Yirmibeşoğlu F.

43rd ERSA Congress Peripheries, Centres, and Spatial Development in the New Europe, Jyvaskyla, Finlandiya, 27 - 30 Ağustos 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Ecovillages as Sustainable Placement Types: A Model Search For Turkey

KURUOĞLU M. , BAŞCAN S., Eskidemir K., cebir İ., YİRMİBEŞOĞLU F. , Baykara N.

” ISBS 2019, 4th International Sustainable Buildings Symposium, Arzuhan Burcu GÜLTEKİN, Editör, IntechOpen, Dallas, ss.385-403, 2019

2019

2019

Sürdürülebilir Kırsal Yerleşim Oluşturma Bağlamında Bir Ekoköy Modeli Öneris

cebir i., Eskidemir K., BAŞCAN S., YİRMİBEŞOĞLU F. , Baykara N., KURUOĞLU M.

Yalova’da 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK),, Karaca, B., Kirik, E., İslamoğlu, E.,, Editör, DoğuhanTanıtım Matbaa, Ankara, ss.839-856, 2019

2009

2009

Quality of Residential Environment in a City Facing Unsustainable Growth Problems: Istanbul

Bölen F., Yirmibeşoğlu F. , Ergun N. , Türkoğlu H. , Terzi F. , Kaya H. S. , et al.

New Approaches in Urban and Regional Planning, Zeren Gülersoy N., Gezici F., Önem B., Arslanlı K., Editör, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, ss.115-125, 2009

Tasarım

Eylül 2019

Eylül 2019

Akıllı Eko-Köy

Çevresel Tasarım / Kentsel Tasarım/Yenileme Planı Projesi

Yirmibeşoğlu F. , Çınar H. S. , Aytaç G. , Kuruoğlu M. , Kadıoğlu F.

Kontrata Dayalı Araştırmalar

2019 - 2020

2019 - 2020

2019G000370 no’lu proje “KONUT ARAŞTIRMA PROJESİ”KONUT ARAŞTIRMA RAPORU DEZAVANTAJLI GRUPLARIN BARINMA VE KONUT İHTİYACININ KARŞILANMASINA YÖNELİK KAMU VE ÖZEL SEKTÖRÜN YAPABİLECEKLERİNİN BELİRLENMESİ

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü

Yirmibeşoğlu F. (Yürütücü)

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2018

Aralık 2018

The Paradigmatic City (IV): “Transforming Cities”

Bildiri (Tam Metin)

Mart 2018

Mart 2018

CAUMME - PAUMME 2018 International Conference “Borders in Architecture”

Bildiri (Tam Metin)

Mart 2017

Mart 2017

Megaron

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

Iconarp International Journal of Architecture and Planning

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

Megaron

Hakemli Bilimsel DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

Paragmatic City IV- Transforming Cities, Bahçeşehir Üniversitesi

Moderatör

İstanbul-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 17

h-indeksi (WOS): 2

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

İtü Konut Uygulama Ve Araştırma Merkezi

http://konutuygar.itu.edu.tr/

İstanbul Teknik Üniversitesi, Turkey