Education Information

Education Information

 • 1990 - 1996 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 1985 - 1989 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 1981 - 1985 Undergraduate

  Akdeniz University, Isparta Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Pr., Turkey

Dissertations

 • 1996 Doctorate

  Silindirik tanklarda varyasyonel sınır eleman-sonlu eleman yöntemi ile sıvı yapı etkileşimi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 1989 Postgraduate

  Halka plak elemanlı silindirik tanklarda dinamik sıvı-yapı etkileşimi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı