Araştırma Alanları

  • Teknik Bilimler

  • Çevre Mühendisliği

  • Çevre Teknolojisi

  • Çevresel Etki Değerlendirmesi

  • Çevre Yönetimi

  • Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi

  • Kirlilik Önleme ve Atık Azaltma

  • Su Kirliliği ve Kontrolü

  • Tehlikeli Atıklar Yönetimi