Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2016 Extracción de florotaninos de Lobophora variegata mediante el empleo de Surfactantes

  Katılımcı

  Madrid, İspanya

 • 2016 İyon Kromatografi İletkenlik Dedektörü İle Çeşitli Örneklerde Siyanür, Siyanat, Tiyosiyanat, Krom(VI) ve Metal-Siyanür Kompleksleri Tayini

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2012 Ion chromatographic determination of orotic acid in urine samples after elimination of matrix effects

  Katılımcı

  Torun, Polonya

 • 2012 Analysis of perchlorate in various sample by ion chromatography with suppressed conductivity detection

  Katılımcı

  Torun, Polonya

 • 2012 Determination of ethylmalonic acid in urine by ion chromatography with suppressed conductivity detection

  Katılımcı

  Torun, Polonya

 • 2011 Simultaneous determination of cyanide and hexavalent chromium in mixed plating rinse wastewaters by ion chromatography with suppressed conductivity detection

  Katılımcı

  Kragujevac, Sırbistan Ve Karadağ

 • 2010 Determination of cyanide in drinking water, sea water and electroplating solution by ion chromatography with suppressed conductivity dedection

  Katılımcı

  Levkas, Yunanistan

 • 2010 Prekonsantrasyon/Matriks Eliminasyon IC-CD ile ppt(ng/L) Seviyelerinde Perklorat Analizi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 İyon Kromatografi-Kondüktivite Dedektörü ile Deniz Suyunda Siyanür Analizi İçin Yeni Bir Yöntem

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2009 İyon Kromatografi-Kondüktivite Dedektörü ile İçme Suyunda Siyanür Tayini

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2008 İyon Kromatografik Yöntemle Sütte Tiyosiyanat ve İyodürün Birlikte Tayini

  Katılımcı

  Kıbrıs (Kktc)

 • 2008 Determination of Thiocyanate and Iodine in Milk by Ion Chromatography with Suppressed Conductivity Detection

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2008 Simultaneous Determination of Cyanide, Nitrate and Phosphate by Ion Chromatography with Suppressed Conductivity Detection

  Katılımcı

  Denizli, Türkiye

 • 2007 İyon Kromatografi-Kütle Spektrofotometresi ile Hipoklorit ve Klorattan Perklorat Oluşumunun İncelenmesi

  Katılımcı

  Kırıkkale, Türkiye

 • 2007 The Extent of Formation of Perchlorate from Chlorate and Hypochlorite on Aging/UV Treatment and the Underlying Mechanism

  Katılımcı

  Antwerp, Belçika

 • 2006 Matrix interference free determination of perchlorate in urine by ion association – ion chromatography – mass spectrometry

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2006 İyon Kromatografi-Kütle Spektrofotometresi ile İdrarda Perklorat Tayini

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2004 Determination of bismuth and zinc in pharmaceuticals by derivative spectrophotometry

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2002 Simultaneous Determination of Bismuth and Zinc by First-Order Derivative Spectrophotometry Using Dithizone as reagent

  Katılımcı

  Dortmund, Almanya

 • 2002 Simultaneous Spectrophotometric Determination of Cyanide and Thiocyanate after Separation on a Melamine-formaldehyde Resin

  Katılımcı

  Dortmund, Almanya

 • 1998 Indirect Spectrophotometric Determination of Microamounts of Cyanide

  Katılımcı

  Basel, İsviçre

 • 1997 A Computer Method for the Spectrophotometric Analysis of Multicomponent Systems and its application to the derivatives of Salicylic Acid

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 1997 A Computer Method for the Spectrophotometric Analysis of Multicomponent Systems and its application to the derivatives of Salicylic Acid

  Katılımcı

  Geneve, İsviçre

 • 1996 Separation, preconcentration and determination of Fe(II) and Fe(III) on melamin- formaldehyde resin

  Katılımcı

  Bologna, İtalya

 • 1996 Determination of Arsenic in Water with Thioglicolic Acid

  Katılımcı

  Bologna, İtalya

 • 1994 Eser Miktardaki Cu(II) İyonunun Zenginleştirilmesi ve Tayini

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 1994 Spektrofotometrik Arsenik Tayini İçin Yeni bir Yöntem

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 1993 Alüminyum Tuzlarıyla Koagülasyonu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 119

h-indeksi (WOS): 5