Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2016 - Continues Associate Professor

    Istanbul Technical University, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İklim Ve Deniz Bilimleri

  • 2014 - 2016 Assistant Professor

    Istanbul Technical University, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Katı Yer Bilimleri

  • 2002 - 2013 Research Assistant

    Canakkale Onsekiz Mart University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü