Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1984 - 1992 Doktora

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İtü İnşaat/Ffen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik, Türkiye

 • 1980 - 1982 Yüksek Lisans-İkinci Öğretim Tezsiz

  Internatıonal Instıtute For Aerıal Survey And Earth Scıences, Aerıal Photography, Aerıal Photography, Hollanda

 • 1978 - 1980 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İtü İnşaat Fakültesi, Fotogrametri, Türkiye

 • 1973 - 1978 Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İtü İnşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri , Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1980 Yüksek Lisans

  FOTOGRAMETRİDE VARYANS ANALİZİ

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İtü İnşaat, Fotogrametri

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce