Araştırma Alanları

  • Teknik Bilimler

  • Jeoloji Mühendisliği

  • Genel Jeoloji

  • Saha Jeolojisi (Genel Haritalar, Grafikler)

  • Tektonik (Paleotektonik, Neotektonik, Sismotektonik)

  • Yapısal Jeoloji

  • Mineraloji-Petrografi

  • Jeokronoloji