Education Information

Education Information

 • 2007 - 2010 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Turkey

 • 2005 - 2007 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Turkey

 • 1999 - 2004 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Başarılı Bir Olimpiyat İçin OLimpiyatlara Ev Sahibi Olmuş Kentlerden Alınacak Dersler ve İstanbul Örneği

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık

 • 2007 Postgraduate

  Boğaz köprülerinin İstanbul açık alan sistemi üzerine yaptığı etkilerinin Space Syntax yöntemi ile irdelenmesi

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık

Foreign Languages

 • English