Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Negotiation of property rights in urban land in Istanbul

INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH, vol.26, no.3, pp.462-478, 2002 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Doğal kaynağa dayalı sermaye birikimi ve orman sayılan alanlarda mülkiyet hakları

Memleket Siyaset Yönetim, vol.5, no.12, pp.70-90, 2010 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Ormanda mülkiyet hakları mücadelesi ve Orman Yasası’nın 2/B düzenlemesi

Ekonomik Yaklaşım, vol.21, no.74, pp.59-87, 2010 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

İnşaat sanayinde uluslararasılaşma ve sermayeler arası ilişkiler

Praksis, no.19, pp.157-189, 2009 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de tarımda dönüşüm ve küresel piyasalarla bütünleşme süreçleri

TÜBİTAK SBB Proje, vol.0, no.0, pp.1-696, 2008 (Other Refereed National Journals)

Yapısal reformlar ve kamu topraklarının özelleştirilmesi

İktisat, no.437, pp.55-66, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Planning, law and property rights in the privatisation of state property in Turkey

AESOP Annual Congress Planning for Transition, Venedik, Italy, 9 - 13 July 2019, pp.728

The global and the local in the regulation of large infrastructure projects

II. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi Küresel ve Yerel Arasında Kentler, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2016, pp.43-54

Outruling semi-formal rules in urban development: A new phase in the commodification of urban space

Contemporary Urban Issues Conference 13: Rethinking the Urban Informality at Home at Work in Theory, 4 - 06 November 2013, pp.144-155

Transformation of forest-scapes at the urban fringes in Turkey

27th (European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS) Conference: Cultural Landscape, İstanbul, Turkey, 29 September - 02 October 2010, pp.363-372 Sustainable Development

Transformations in the social housing policies of the Housing Administration of Turkey

ENHR 22nd International Housing Research Conference: Urban Dynamics and Housing Change, İstanbul, Turkey, 4 - 07 July 2010

Orman sayılan arazilerde mülkiyet hakları, tarihsel ve güncel gelişmeler

Toprak Mülkiyeti Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 18 December 2009, pp.400-414 Sustainable Development

AB hukuku, ulusal düzenlemeler ve toplumsal kesimler: Türkiye’xxde inşaat sanayi örneği

9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 December 2005, pp.88

Kamu yönetimi ve mahalli idareler reformlarında yasa yapım süreci ve güç ilişkileri

Dünya Şehircilik Günü 28. Kolokyumu: Değişen-Dönüşen Kent ve Bölge, Ankara, Turkey, 8 - 10 November 2004, vol.1, pp.429-440

Mode of urban development in terms of the negotiation of property rights: cases from İstanbul

International Colloquium on Informal/Expolary Economies, Moskva, Russia, 10 - 13 January 1997

Books & Book Chapters

Negotiation of property rights in urban land in İstanbul

in: Constituting Modernity: Property Rights in the East and West, İslamoğlu, Huricihan, Editor, I.B.Tauris, Londrina, pp.248-275, 2004