Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Negotiation of property rights in urban land in Istanbul

INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH, vol.26, no.3, pp.462-478, 2002 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Doğal kaynağa dayalı sermaye birikimi ve orman sayılan alanlarda mülkiyet hakları

Memleket Siyaset Yönetim, vol.5, no.12, pp.70-90, 2010 (Other Refereed National Journals)

Ormanda mülkiyet hakları mücadelesi ve Orman Yasası’nın 2/B düzenlemesi

Ekonomik Yaklaşım, vol.21, no.74, pp.59-87, 2010 (Other Refereed National Journals)

İnşaat sanayinde uluslararasılaşma ve sermayeler arası ilişkiler

Praksis, no.19, pp.157-189, 2009 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de tarımda dönüşüm ve küresel piyasalarla bütünleşme süreçleri

TÜBİTAK SBB Proje, vol.0, no.0, pp.1-696, 2008 (Other Refereed National Journals)

Yapısal reformlar ve kamu topraklarının özelleştirilmesi

İktisat, no.437, pp.55-66, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Planning, law and property rights in the privatisation of state property in Turkey

AESOP Annual Congress Planning for Transition, Venedik, Italy, 9 - 13 July 2019, pp.728

The global and the local in the regulation of large infrastructure projects

II. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi Küresel ve Yerel Arasında Kentler, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2016, pp.43-54

Outruling semi-formal rules in urban development: A new phase in the commodification of urban space

Contemporary Urban Issues Conference 13: Rethinking the Urban Informality at Home at Work in Theory, 4 - 06 November 2013, pp.144-155

Transformation of forest-scapes at the urban fringes in Turkey

27th (European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS) Conference: Cultural Landscape, İstanbul, Turkey, 29 September - 02 October 2010, pp.363-372

Transformations in the social housing policies of the Housing Administration of Turkey

ENHR 22nd International Housing Research Conference: Urban Dynamics and Housing Change, İstanbul, Turkey, 4 - 07 July 2010

Orman sayılan arazilerde mülkiyet hakları, tarihsel ve güncel gelişmeler

Toprak Mülkiyeti Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 18 December 2009, pp.400-414

AB hukuku, ulusal düzenlemeler ve toplumsal kesimler: Türkiye’xxde inşaat sanayi örneği

9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 December 2005, pp.88

Kamu yönetimi ve mahalli idareler reformlarında yasa yapım süreci ve güç ilişkileri

Dünya Şehircilik Günü 28. Kolokyumu: Değişen-Dönüşen Kent ve Bölge, Ankara, Turkey, 8 - 10 November 2004, vol.1, pp.429-440

Mode of urban development in terms of the negotiation of property rights: cases from İstanbul

International Colloquium on Informal/Expolary Economies, Moskva, Russia, 10 - 13 January 1997

Books & Book Chapters

Negotiation of property rights in urban land in İstanbul

in: Constituting Modernity: Property Rights in the East and West, İslamoğlu, Huricihan, Editor, I.B.Tauris, Londrina, pp.248-275, 2004