Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Ocak 2012 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Maden Fakültesi

  Avcıkoru (İstanbul) Bölgesi Kömür ve kil sahalarındaki yeraltı yüzey sularının hidrojeokimyasal özellikleri ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesi

 • Haziran 2010 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Maden Fakültesi

  Küçükdoğanca (Kesan-Edirne)Bölgesi ve Cıvarındaki kömür yataklarının yüzey ve yeraltı sularına etkisi

Bilimsel Hakemlikler

 • Mart 2018 Engineering Journals

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2018 Engineering Journals

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2017 TÜBİTAK Yerbilimleri

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2017 Journal of Geography, Environment and Eart Science International

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2017 Arabian Journal of Geosciences

  SCI Kapsamındaki Dergi