Learning Knowledge


Doctorate
2005 - 2009
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama (Dr), Turkey

Post Graduate
2003 - 2005
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bölge Planlama (Yl) (Tezli), Turkey

Under Graduate
1998 - 2003
Istanbul Technical University, Mimarlık, Şehir Ve Bölge Planlaması, Turkey

Certificates, Courses and Trainings

Foreign Language, İngilizce Akademik Yazım, VU University, Amsterdam, 2007
Education Management and Planning, Diksiyon, PERA Güzel Sanatlar Akademisi Güzel Konuşma Bölümü, 1997

Dissertations

Doctorate, Rural areas as promising hot spots: Sustainable rural development scenarios, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama (Dr), 2009
Post Graduate, A new trend in urbanization: Gated communities in İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bölge Planlama (Yl) (Tezli), 2005

Academic Titles / Tasks


Professor
2019 - Continues
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlaması Bölümü

Associate Professor
2014 - 2019
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

Associate Professor
2013 - 2014
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlaması

Lecturer PhD
2011 - 2014
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

Research Assistant
2005 - 2011
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

Researcher
2007 - 2008
Vrije Universiteit Amsterdam, Faculty of Economics, Spatial Economics

Supported Projects

 1. Yirmibeşoğlu F., Ertekin Ö., Özçevik Ö., Çınar H. S. , Kuruoğlu M., Kadıoğlu F., Aytaç G., Akgün A. A. , Premiership, “Konut Araştırma Projesi” “Konut Araştırma Raporu Hazırlanması Dezavantajlı Grupların Barınma ve Konut İhtiyacının Karşılanmasına Yönelik Kamunun ve Özel Sektörün Yapabileceklerini Belirleyen” Projesi, 2019 - 2020
 2. Akgün A. A. , CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması Modeli Uygulaması ile Köylerde Yöresel Özellikler ve İhtiyaçlar Dahilinde Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesi Projesi, 2017 - 2018
 3. Akgün A. A. , Project Supported by Higher Education Institutions, CONSTRUCTİON EXPLOSİON İN TURKEY: SPATİAL ANALYSİS OF CHANGES İN LOCAL GOVERNANCE AND URBAN DEVELOPMENT, 2015 - 2018
 4. Akgün A. A. , Project Supported by Higher Education Institutions, Kırsal Alanlardaki Gömülü Bilginin Açığa Çıkartılması için Sosyal İnovasyona Dayalı Bir Sistem Önerisi, 2015 - 2018
 5. Akgün A. A. , Project Supported by Higher Education Institutions, Kent-Kır İlişkilerinin Dokusu: Literatürün Kaba Kümeleme Analizi, 2014 - 2018
 6. Akgün A. A. , Project Supported by Higher Education Institutions, Bölge Biliminde Dergiler Son On Yılda Kendilerine Yetebilirlikeri, 2013 - 2018
 7. Akgün A. A. , Project Supported by Higher Education Institutions, Kırsal Dönüşüm Tipleri ve Kırsal Sermaye Etkileri, 2011 - 2018
 8. Akgün A. A. , Project Supported by Higher Education Institutions, SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME İÇİN YARATICI KAPASİTE AVRUPA VE TÜRKİYE KIRSAL BÖLGELERİNİN KARŞILATIRMALI BİR ANALİZİ, 2010 - 2018
 9. Akgün A. A. , CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, İstanbul'da İstihdam Eğilimlerinin Belirlenmesi, 2017 - 2017
 10. Akgün A. A. , Project Supported by Other Official Institutions, 3 Köy 3 Meydan 3 Üniversite Fikir Projesi, 2015 - 2015
 11. Akgün A. A. , Project Supported by Higher Education Institutions, Korumalı Yerleşimlerin Mekansal dönüşüme Etkileri; Beykoz ve Göktürk Yerleşim Bölgeleri, 2011 - 2015

Jury Memberships

Post Graduate, Esin Çevik Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İTÜ, June, 2018
Post Graduate, Gülcan Orak Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İTÜ, June, 2018
Post Graduate, Fariba Soltani Yüksek Lisans Tez Savunması, İTÜ, June, 2018
Post Graduate, Ahmet Yıldırım Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İTÜ, June, 2018
Doctoral Examination, Burcu Yaşlak Doktora Yeterlik Sınavı, İTÜ, May, 2018
Doctorate, Nazlı Aslan Doktora Jürisi, YTÜ, February, 2018
Doctorate, Miray Baş Yıldırım Doktora Tez Savunma Jürisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, February, 2018
Appointment Academic Staff, Yrd. Doç. Kadrosu Yeniden Atama, İYTE, October, 2017
Doctoral Examination, Çiğdem İbişoğlu DR Yeterlilik Sınavı, Yıldız Teknik Üniversitesi, April, 2017
Post Graduate, Seda Ercan YL Tez Savunma Jürisi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü , November, 2016
Doctoral Examination, Bilge Aydın DR Yeterlilik Sınavı, İTÜ Fen Bilimleri, October, 2016
Appointment Academic Staff, Yrd. Doç. Kadroya Atama, Kadir Has Üniversitesi, July, 2016
Post Graduate, Fatma Gül Eryıldız YL Tez Savunma Jürisi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, December, 2015
Post Graduate, Edin Zaim YL Tez Savunma Jürisi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, December, 2015
Appointment Academic Staff, Yrd. Doç. Kadroya Atama, Arel Üniversitesi, August, 2015
Doctoral Examination, Özgün Dilek Dr Yeterlilik Jürisi, İTÜ Fen Bilimleri, May, 2015
Appointment Academic Staff, Yrd. Doç. Kadrosu Yeniden Atama, İYTE, September, 2014
Academic Staff Examination, Yabancı Dil Jürisi, İTÜ Mimarlık Fakültesi, July, 2014
Competition, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması, TMMOB Şehir Plancıları Odası, June, 2013

Courses

Bölge Planlama Stüdyosu II, Post Graduate, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Graduation Project / Bitirme Projesi, Under Graduate, 2017 - 2018
Project III, Under Graduate, 2016 - 2017, 2017 - 2018
Introduction to Urban and Regional Planning and Ethics, Under Graduate, 2017 - 2018
Regional Planning Studio I, Post Graduate, 2017 - 2018
Rural Development, Post Graduate, 2016 - 2017, 2017 - 2018
Graduation Project , Under Graduate, 2017 - 2018
Regional Planning Studio I, Post Graduate, 2016 - 2017

Advising Theses

Akgün A. A. , TÜRKİYE'DE KÜÇÜLEN KENTLER VE PLANLAMA: İPSALA, EDİRNE, Post Graduate, N.BALCI(Student), 2020
Akgün A. A. , Değişen piyasa koşullarında perakendecilerin yatırım kararlarına tüketicilerin etkisi: Ankara ili Migros ve BİM örneği, Post Graduate, B.YILMAZ(Student), 2019
Akgün A. A. , The traces of a frugal society in rural Turkey, Post Graduate, H.HALE(Student), 2019
Akgün A. A. , Avrupa standartlarına göre Türkiye'de alışveriş merkezi eğilimi, Post Graduate, F.ZEKİYE(Student), 2019
Akgün A. A. , Türkiye'de tarımsal yenileşim sisteminin evrimi, Post Graduate, M.KARAHASAN(Student), 2019
Akgün A. A. , The change of public service provision in former villages/today's neighborhoods, Post Graduate, M.ÖLMEZ(Student), 2019
Akgün A. A. , ORMAN KÖYLERİ VE ORMAN SANAYİ İLİŞKİSİ: 2007 – 2013 YILLARI BÖLGESEL EKONOMİK PERFORMANS ÖLÇÜMÜ, Post Graduate, S.Özge(Student), 2017
Akgün A. A. , Public service presentation and preferences in gated communities: Case of Zekeriyakoy, Istanbul, Post Graduate, M.Karaca(Student), 2016
Akgün A. A. , Online entrepreneurship as a strategy for rural development: Case of Turkey, Post Graduate, B.Yaşlak(Student), 2016
Akgün A. A. , ‘Güneydoğu Anadolu Projesi ve bölgesel gelişme’, Post Graduate, E.Cenan(Student), 2015
Akgün A. A. , INVESTIGATING DESIGN FOR SOCIAL INNOVATION THROUGH BUSINESS MODELS IN RURAL INDIA: A MODEL PROPOSAL FOR DEVELOPING COUNTRIES, Doctorate, S.Bayraktaroğlu(Student), 2014
Akgün A. A. , Reconsidering blurring boundaries: Identifying contemporary urban-rural relationships, Post Graduate, C.MURAT(Student), 2014
Akgün A. A. , The causality between entrepreneurial activities and regional economic growth: Case of Turkey, Post Graduate, S.FATMA(Student), 2014

Activities in Scientific Journals

A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, Editor, 2019 - Continues
Committee Member, 2018 - 2019
Journal of Civil Engineering and Architecture , Evaluation Committee Member, 2010 - 2011

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

Member, 2014 - Continues
Member, 2014 - Continues
Member, 2014 - Continues
Member, 2007 - Continues
Member, 2004 - Continues
Member, 2004 - Continues
Member, 2004 - Continues
Member, 2004 - Continues

Scientific Refereeing

Megaron, National Scientific Refreed Journal, July 2018
Journal of Cleaner Production, SCI Journal, July 2018
Journal of Cleaner Production, SCI Journal, July 2018
Planlama, National Scientific Refreed Journal, June 2018
Megaron, National Scientific Refreed Journal, February 2018
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, SCI Journal, July 2017
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, SCI Journal, May 2017
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, SCI Journal, March 2017
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, SCI Journal, January 2017
GEOFORUM, Journal Indexed in SSCI, January 2017
Moravian Geographical Report, Journal Indexed in SSCI, May 2016
Journal of Cleaner Production, SCI Journal, April 2016
PLANLAMA, National Scientific Refreed Journal, April 2016
PLANLAMA, National Scientific Refreed Journal, March 2016
Mountain Research and Development, SCI Journal, March 2016
PLANLAMA, National Scientific Refreed Journal, February 2016
International Journal of Knowledge-based Development, Other Indexed Journal, March 2015
Journal of Environmental Planning and Management , Journal Indexed in SSCI, July 2014
Social and Cultural Geography , Journal Indexed in SSCI, May 2014
Entrepreneurship and Development, Journal Indexed in SSCI, May 2013
Town Planning Review, Journal Indexed in SSCI, April 2013
International Journal of Global Environmental Issues, Journal Indexed in SSCI, March 2013
International Journal of Sociology and Social Policy , Journal Indexed in SSCI, February 2013
Environment and Planning , Journal Indexed in SSCI, January 2013
Cities , Journal Indexed in SSCI, January 2013
Social and Cultural Geography , Journal Indexed in SSCI, January 2013
International Journal of Sociology and Social Policy , Journal Indexed in SSCI, April 2012
Journal of Environmental Planning and Management, Journal Indexed in SSCI, February 2012
European Planning Studies , Journal Indexed in SSCI, January 2012
Journal of Civil Engineering and Architecture, Other Indexed Journal, February 2011
Journal of Civil Engineering and Architecture, Other Indexed Journal, January 2011
European Planning Studies , Journal Indexed in SSCI, January 2011
International Journal of Foresight and Innovation Policy , Other Indexed Journal, July 2010
International Journal of Foresight and Innovation Policy , Other Indexed Journal, May 2010
Journal of Civil Engineering and Architecture, Other Indexed Journal, April 2010
Journal of Civil Engineering and Architecture, Other Indexed Journal, March 2010
Journal of Urban Technology , Other Indexed Journal, February 2010
European Planning Studies , Journal Indexed in SSCI, January 2009

Scientific Consultations

BİMTAŞ, Scientific Consultancy, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Turkey, 2016 - 2017

Invited Congress and Symposium Activities

Social Capital in Rural Development, Invited Speaker, İzmir, Turkey, 2018
10.Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu – Politika Uzmanları Odak Grubu Toplantısı, Attendee, Ankara, Turkey, 2012
1/100000 Ölçekli Bursa Il Çevre Düzeni Plani Katilimli Planlama Süreci Odak Grup Akademisyenler-Uzmanlar) Toplantilari, Attendee, Bursa, Turkey, 2011
“Barcelona Smile Workshop”. AB 7. Çerçeve Programı, Attendee, Aberdeen, Scotland, 2010
Scottish Smile Workshop”. AB 7. Çerçeve Programı, Attendee, Barcelona, Spain, 2009
Sustainable Development in Diverse World 3rd working Group Meeting of Research Task 4.4 Cultural Dialogue in the Economic Arena: Ethnic Entrepreneurship”., Attendee, İstanbul, Turkey, 2007
Sustainable Development in Diverse World 1st Working Group Meeting of Research Task 4.4 Cultural Dialogue in the Economic Arena: Ethnic Entrepreneurship”., Attendee, Amsterdam, Netherlands, 2006
“SUSDIV-Sustainable Development in a Divers World”, Bilgi Temelli Toplumda Yurttaşlık ve Yönetişim, TR-Access / 6. Çerçeve Programı Tematik Konferansı,, Attendee, İstanbul, Turkey, 2005

Citations

Total Citations (WOS):85
h-index (WOS):7

Research Areas

Architecture, City and Regional Planning, Regional Planning, Engineering and Technology