Ögrenim Bilgisi


Doktora
2005 - 2009
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama (Dr), Türkiye

Yüksek Lisans
2003 - 2005
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bölge Planlama (Yl) (Tezli), Türkiye

Lisans
1998 - 2003
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık, Şehir Ve Bölge Planlaması, Türkiye

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Yabancı Dil, İngilizce Akademik Yazım, VU University, Amsterdam, 2007
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Diksiyon, PERA Güzel Sanatlar Akademisi Güzel Konuşma Bölümü, 1997

Yaptığı Tezler

Doktora, Rural areas as promising hot spots: Sustainable rural development scenarios, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama (Dr), 2009
Yüksek Lisans, A new trend in urbanization: Gated communities in İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bölge Planlama (Yl) (Tezli), 2005

Akademik Unvanlar / Görevler


Prof.Dr.
2019 - Devam Ediyor
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlaması Bölümü

Doç.Dr.
2014 - 2019
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

Doç.Dr.
2013 - 2014
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlaması

Öğretim Görevlisi Dr.
2011 - 2014
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

Araştırma Görevlisi
2005 - 2011
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

Araştırmacı
2007 - 2008
Vrije Universiteit Amsterdam, Ekonomi Fakültesi, Mekansal Ekonomi

Desteklenen Projeler

 1. Yirmibeşoğlu F., Ertekin Ö., Özçevik Ö., Çınar H. S. , Kuruoğlu M., Kadıoğlu F., Aytaç G., Akgün A. A. , Başbakanlık, “Konut Araştırma Projesi” “Konut Araştırma Raporu Hazırlanması Dezavantajlı Grupların Barınma ve Konut İhtiyacının Karşılanmasına Yönelik Kamunun ve Özel Sektörün Yapabileceklerini Belirleyen” Projesi, 2019 - 2020
 2. Akgün A. A. , CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması Modeli Uygulaması ile Köylerde Yöresel Özellikler ve İhtiyaçlar Dahilinde Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesi Projesi, 2017 - 2018
 3. Akgün A. A. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, CONSTRUCTİON EXPLOSİON İN TURKEY: SPATİAL ANALYSİS OF CHANGES İN LOCAL GOVERNANCE AND URBAN DEVELOPMENT, 2015 - 2018
 4. Akgün A. A. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kırsal Alanlardaki Gömülü Bilginin Açığa Çıkartılması için Sosyal İnovasyona Dayalı Bir Sistem Önerisi, 2015 - 2018
 5. Akgün A. A. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kent-Kır İlişkilerinin Dokusu: Literatürün Kaba Kümeleme Analizi, 2014 - 2018
 6. Akgün A. A. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bölge Biliminde Dergiler Son On Yılda Kendilerine Yetebilirlikeri, 2013 - 2018
 7. Akgün A. A. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kırsal Dönüşüm Tipleri ve Kırsal Sermaye Etkileri, 2011 - 2018
 8. Akgün A. A. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME İÇİN YARATICI KAPASİTE AVRUPA VE TÜRKİYE KIRSAL BÖLGELERİNİN KARŞILATIRMALI BİR ANALİZİ, 2010 - 2018
 9. Akgün A. A. , CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, İstanbul'da İstihdam Eğilimlerinin Belirlenmesi, 2017 - 2017
 10. Akgün A. A. , Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 3 Köy 3 Meydan 3 Üniversite Fikir Projesi, 2015 - 2015
 11. Akgün A. A. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Korumalı Yerleşimlerin Mekansal dönüşüme Etkileri; Beykoz ve Göktürk Yerleşim Bölgeleri, 2011 - 2015

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Yüksek Lisans), Esin Çevik Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İTÜ, Haziran, 2018
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Gülcan Orak Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İTÜ, Haziran, 2018
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Fariba Soltani Yüksek Lisans Tez Savunması, İTÜ, Haziran, 2018
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Ahmet Yıldırım Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İTÜ, Haziran, 2018
Doktora Yeterlik Sınavı, Burcu Yaşlak Doktora Yeterlik Sınavı, İTÜ, Mayıs, 2018
Tez Savunma (Doktora), Nazlı Aslan Doktora Jürisi, YTÜ, Şubat, 2018
Tez Savunma (Doktora), Miray Baş Yıldırım Doktora Tez Savunma Jürisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Şubat, 2018
Akademik Kadroya Atama, Yrd. Doç. Kadrosu Yeniden Atama, İYTE, Ekim, 2017
Doktora Yeterlik Sınavı, Çiğdem İbişoğlu DR Yeterlilik Sınavı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Nisan, 2017
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Seda Ercan YL Tez Savunma Jürisi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü , Kasım, 2016
Doktora Yeterlik Sınavı, Bilge Aydın DR Yeterlilik Sınavı, İTÜ Fen Bilimleri, Ekim, 2016
Akademik Kadroya Atama, Yrd. Doç. Kadroya Atama, Kadir Has Üniversitesi, Temmuz, 2016
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Fatma Gül Eryıldız YL Tez Savunma Jürisi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık, 2015
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Edin Zaim YL Tez Savunma Jürisi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık, 2015
Akademik Kadroya Atama, Yrd. Doç. Kadroya Atama, Arel Üniversitesi, Ağustos, 2015
Doktora Yeterlik Sınavı, Özgün Dilek Dr Yeterlilik Jürisi, İTÜ Fen Bilimleri, Mayıs, 2015
Akademik Kadroya Atama, Yrd. Doç. Kadrosu Yeniden Atama, İYTE, Eylül, 2014
Akademik Personel Sınavı, Yabancı Dil Jürisi, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Temmuz, 2014
Yarışma, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Haziran, 2013

Verdiği Dersler

Bölge Planlama Stüdyosu II, Yüksek Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Graduation Project / Bitirme Projesi, Lisans, 2017 - 2018
Project III, Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018
Introduction to Urban and Regional Planning and Ethics, Lisans, 2017 - 2018
Regional Planning Studio I, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
Rural Development, Yüksek Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018
Graduation Project , Lisans, 2017 - 2018
Regional Planning Studio I, Yüksek Lisans, 2016 - 2017

Yönetilen Tezler

Akgün A. A. , TÜRKİYE'DE KÜÇÜLEN KENTLER VE PLANLAMA: İPSALA, EDİRNE, Yüksek Lisans, N.BALCI(Öğrenci), 2020
Akgün A. A. , Değişen piyasa koşullarında perakendecilerin yatırım kararlarına tüketicilerin etkisi: Ankara ili Migros ve BİM örneği, Yüksek Lisans, B.YILMAZ(Öğrenci), 2019
Akgün A. A. , The traces of a frugal society in rural Turkey, Yüksek Lisans, H.HALE(Öğrenci), 2019
Akgün A. A. , Avrupa standartlarına göre Türkiye'de alışveriş merkezi eğilimi, Yüksek Lisans, F.ZEKİYE(Öğrenci), 2019
Akgün A. A. , Türkiye'de tarımsal yenileşim sisteminin evrimi, Yüksek Lisans, M.KARAHASAN(Öğrenci), 2019
Akgün A. A. , The change of public service provision in former villages/today's neighborhoods, Yüksek Lisans, M.ÖLMEZ(Öğrenci), 2019
Akgün A. A. , ORMAN KÖYLERİ VE ORMAN SANAYİ İLİŞKİSİ: 2007 – 2013 YILLARI BÖLGESEL EKONOMİK PERFORMANS ÖLÇÜMÜ, Yüksek Lisans, S.Özge(Öğrenci), 2017
Akgün A. A. , Public service presentation and preferences in gated communities: Case of Zekeriyakoy, Istanbul, Yüksek Lisans, M.Karaca(Öğrenci), 2016
Akgün A. A. , Online entrepreneurship as a strategy for rural development: Case of Turkey, Yüksek Lisans, B.Yaşlak(Öğrenci), 2016
Akgün A. A. , ‘Güneydoğu Anadolu Projesi ve bölgesel gelişme’, Yüksek Lisans, E.Cenan(Öğrenci), 2015
Akgün A. A. , INVESTIGATING DESIGN FOR SOCIAL INNOVATION THROUGH BUSINESS MODELS IN RURAL INDIA: A MODEL PROPOSAL FOR DEVELOPING COUNTRIES, Doktora, S.Bayraktaroğlu(Öğrenci), 2014
Akgün A. A. , Reconsidering blurring boundaries: Identifying contemporary urban-rural relationships, Yüksek Lisans, C.MURAT(Öğrenci), 2014
Akgün A. A. , The causality between entrepreneurial activities and regional economic growth: Case of Turkey, Yüksek Lisans, S.FATMA(Öğrenci), 2014

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, Editör, 2019 - Devam Ediyor
Editörler Kurulu Üyesi, 2018 - 2019
Journal of Civil Engineering and Architecture , Değerlendirme Kurul Üyesi, 2010 - 2011

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Üye, 2014 - Devam Ediyor
Üye, 2014 - Devam Ediyor
Üye, 2014 - Devam Ediyor
Üye, 2007 - Devam Ediyor
Üye, 2004 - Devam Ediyor
Üye, 2004 - Devam Ediyor
Üye, 2004 - Devam Ediyor
Üye, 2004 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

Megaron, Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2018
Journal of Cleaner Production, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2018
Journal of Cleaner Production, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2018
Planlama, Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2018
Megaron, Hakemli Bilimsel Dergi, Şubat 2018
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2017
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2017
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2017
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2017
GEOFORUM, SSCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2017
Moravian Geographical Report, SSCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2016
Journal of Cleaner Production, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2016
PLANLAMA, Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2016
PLANLAMA, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2016
Mountain Research and Development, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2016
PLANLAMA, Hakemli Bilimsel Dergi, Şubat 2016
International Journal of Knowledge-based Development, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2015
Journal of Environmental Planning and Management , SSCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2014
Social and Cultural Geography , SSCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2014
Entrepreneurship and Development, SSCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2013
Town Planning Review, SSCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2013
International Journal of Global Environmental Issues, SSCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2013
International Journal of Sociology and Social Policy , SSCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2013
Environment and Planning , SSCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2013
Cities , SSCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2013
Social and Cultural Geography , SSCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2013
International Journal of Sociology and Social Policy , SSCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2012
Journal of Environmental Planning and Management, SSCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2012
European Planning Studies , SSCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2012
Journal of Civil Engineering and Architecture, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Şubat 2011
Journal of Civil Engineering and Architecture, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2011
European Planning Studies , SSCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2011
International Journal of Foresight and Innovation Policy , Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Temmuz 2010
International Journal of Foresight and Innovation Policy , Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mayıs 2010
Journal of Civil Engineering and Architecture, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Nisan 2010
Journal of Civil Engineering and Architecture, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2010
Journal of Urban Technology , Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Şubat 2010
European Planning Studies , SSCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2009

Bilimsel Danışmalıklar

BİMTAŞ, Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Türkiye, 2016 - 2017

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

Social Capital in Rural Development, Davetli Konuşmacı, İzmir, Türkiye, 2018
10.Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu – Politika Uzmanları Odak Grubu Toplantısı, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2012
1/100000 Ölçekli Bursa Il Çevre Düzeni Plani Katilimli Planlama Süreci Odak Grup Akademisyenler-Uzmanlar) Toplantilari, Katılımcı, Bursa, Türkiye, 2011
“Barcelona Smile Workshop”. AB 7. Çerçeve Programı, Katılımcı, Aberdeen, İskoçya, 2010
Scottish Smile Workshop”. AB 7. Çerçeve Programı, Katılımcı, Barcelona, İspanya, 2009
Sustainable Development in Diverse World 3rd working Group Meeting of Research Task 4.4 Cultural Dialogue in the Economic Arena: Ethnic Entrepreneurship”., Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2007
Sustainable Development in Diverse World 1st Working Group Meeting of Research Task 4.4 Cultural Dialogue in the Economic Arena: Ethnic Entrepreneurship”., Katılımcı, Amsterdam, Hollanda, 2006
“SUSDIV-Sustainable Development in a Divers World”, Bilgi Temelli Toplumda Yurttaşlık ve Yönetişim, TR-Access / 6. Çerçeve Programı Tematik Konferansı,, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2005

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):85
h-indeksi (WOS):7

Araştırma Alanları

Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Bölgesel Planlama, Mühendislik ve Teknoloji