Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Conservation versus Regeneration?: Case of European Capital of Culture 2010 Istanbul

EUROPEAN PLANNING STUDIES, cilt.18, sa.8, ss.1173-1186, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Local Limits to Gentrification: Theory on the Move

PLANLAMA-PLANNING, cilt.28, sa.2, ss.102-106, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Miraslaştırarak anma ve karartarak pazarlama üzerine

Mimar.ist, cilt.56, ss.50-54, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul’da neoliberal korumanın sürdürülemezliği üzerine bir tartışma

Mimar.ist, cilt.53, ss.19-24, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Renewal Agenda in Istanbul: Urbanisation vs. Urbicide

ICONARP INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURE AND PLANNING, cilt.3, sa.1, ss.95-108, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Golden Horn: Heritage Industry vs Industrial Heritage

Uludağ University Journal of Faculty of Engineering, cilt.19, sa.2, ss.97-108, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kızıl devrimden kültür devrimine Perm

Yapı Dergisi, cilt.386, ss.64-68, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Paraisopolis: “Cennet kentin” mutsuzluk bölgeleri

Yapı Dergisi, cilt.383, ss.92-96, 2013 (Hakemsiz Dergi)

İstanbul tasarım bienali ve bir atölye deneyimi: Atölye Kusurluluk

Mimarist, cilt.47, sa.0, ss.95-100, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul’un yeniden yapılandırılmasında yeni olanak mekanı- Galataport

Gayrimenkul Türkiye, cilt.31, ss.48, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Claudia Haas’ın ardından müze adaları için çıkarımlar

Yeni Mimar, cilt.75, ss.4-5, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Strategic quality planning in urban environment

A/Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, cilt.6, sa.1, ss.109-125, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul Historic Peninsula Conservation Study (Turkey)

European Cultural Heritage Review Special Edition: Awards 2004, cilt.35, ss.35, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Süreksiz Şehircilik ve Mülteciler: İstanbul’da Kent-Kamp-Kent

Dünya Şehircilik Günü 42. Kolokyumu, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2018

Kentsel mekanda rastlantısallık

Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2018, ss.873-886

Toplumsal hafızanın mekansal kodları: Bomonti yer isimleri

Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2018, ss.827-835

Kentsel morfolojiyi çeşitlilik ve cinsiyet siyaseti üzerinden okumak

Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2018, ss.1005-1014

Etnik miras bağlamında kent, biçim ve değişim: Suriçi’ne içeriden bakış

Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2018, ss.755-766

Suriçi heritage beyond ethnicity: the view from inside

International AESOP Congress, Goteborg, İsveç, 10 - 14 Temmuz 2018, ss.373

Studio 21 Lefkosa: Public art activism in everyday urbanism

Association of European Schools of Planning (AESOP) Annual Congress, Gothenburg, İsveç, 10 - 14 Temmuz 2018, ss.295

An insight into the everyday life narratives within transforming cities: Esenler Havaalanı neighbourhood

Association of European Schools of Planning (AESOP) Annual Congress, Gothenburg, İsveç, 10 - 14 Temmuz 2018, ss.307

Politics of diversity and gender: An LGBTTQ perspective on urban spatiality

Association of European Schools of Planning (AESOP) Annual Congress, Gothenburg, İsveç, 10 - 14 Temmuz 2018, ss.305

How smart is my planning education? Experiential reflections from Istanbul Technical University

53rd ISoCaRP Congress: Smart Communities, Portland, Amerika Birleşik Devletleri, 23 - 27 Ekim 2017, ss.1

An Investigation of ephemeral urbanism in a permanent city: Case of Syrian Guests of Istanbul.

RC21: Rethinking Urban Global Justice: An international academic conference for critical urban studies, Leeds, İngiltere, 11 - 13 Eylül 2017, ss.1

Decoding state-led gentrification in Istanbul: The view from Istiklal Street

RC21: Rethinking Urban Global Justice: An international academic conference for critical urban studies, Leeds, İngiltere, 11 - 13 Eylül 2017, ss.1

Heritage, tourism and the ethics of sustainability

Special session: Cultural heritage & challenges of tourism, 3rd International Conference on “Changing Cities: Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions”, Syros, Yunanistan, 26 - 30 Haziran 2017, ss.131

Temporality and limits to hospitality in the ruins of a world heritage (renewal) site: Suleymaniye in Istanbul Historic Peninsula

52nd ISoCaRP Congress: Frontiers of Planning, Durban, Güney Afrika, 12 - 16 Eylül 2016, ss.180-189

Hate gentrification, love the gentrifier: Conservatist resistance in Tophane

RC21: Transagressive City, Mexico City, Meksika, 21 - 23 Temmuz 2016, ss.1

Lefkoşa vs Nicosia Reimagining of heritage through the mnemonics of conflict

Association of Critical Heritage Studies 3rd Biannual Conference, Montreal, Kanada, 3 - 08 Haziran 2016, ss.253-254

A critical appraisal on Turkey’s neoliberal quest for urban renewal in historic landscapes

Living under Threat of Earthquake: International Conference – Humboldt Kolleg on Short- and Long-term Management of Earthquake Risk and Damage Prevention in Nepal, Kathmandu, Nepal, 19 - 22 Şubat 2016, ss.21

Damage, Prevention, Restoration

Humboldt Panel, Katmandu, Nepal, 20 Şubat 2016, ss.8-9

Contested commercial gentrification in Istanbul A case study of Tophane

RC21 International Conference, Urbino, İtalya, 27 - 29 Ağustos 2015

2000’li yılların muhasebesi

İstanbul Buluşmaları: 2000’li Yıllarda İstanbul’da Birlikte Yaşam, İstanbul, Türkiye, 17 Nisan 2015, ss.1-25

The power of the public in remaking the space: Reflections from Istanbul's Gezi

6th Asian Conference on Arts and Humanities (ACAH), Osaka, Japonya, 2 - 05 Nisan 2015, ss.351-364

İstanbul da neoliberal korumanın sürdürülemezliği üzerine bir tartışma

TMMOB 3. İstanbul Kent Sempozyumu, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2013

Heritage as commons and the tragedy of conservation politics

Annual Meeting of the AESOP Thematic Group, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2013, ss.13

Renewal agenda in Istanbul: Urbanisation vs. urbicide

49th ISoCaRP Congress, Brisbane, Avustralya, 1 - 04 Ekim 2013, ss.1

Housing renewal in Turkey

25th ENHR Conference Plenary Session, Tarragona, İspanya, 22 - 24 Haziran 2013

Mind the Fakes! Fast forward heritageisation in housing projects of Istanbul

48th ISoCaRP Congress, Perm, Rusya, 10 - 13 Eylül 2012, ss.1

Historic landscapes of exclusion in İstanbul: Right to the city?

15th International Planning History Society Conference, Sao-Paulo, Brezilya, 14 - 18 Temmuz 2012, ss.1

The Golden Horn: Heritage industry vs. industrial heritage

26th Annual AESOP Congress, Ankara, Türkiye, 11 - 15 Temmuz 2012, ss.1

Dichotomy of change in historic environment: Lessons from Istanbul

IAPS International Network Symposium, Daegu, Güney Kore, 10 - 14 Ekim 2011, ss.1

Conservation paradoxes in Istanbul

Conference in honour of Vedia Dokmeci: New approaches in urban and regional planning, 28 - 29 Nisan 2009, ss.32-33

Neoliberal urbanism and sustainability of cultural heritage

44th ISoCaRP Congress, Dalian, Çin, 19 - 23 Eylül 2008, ss.1

My city vs your city Interdisciplinary battles in urban studies

Workshop for innovation in education of landscape architecture through multidisciplanary dialogue, 19 - 21 Haziran 2008

Resolving the rubik’s cube: Conservation paradoxes in İstanbul

Conference in the Honour of Prof. Dr. Vedia Dökmeci: New Approaches in Urban and Regional Planning, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2008, ss.32-33

Istanbul 2010 Who capital Whose heritage

International Conference on Culture and City, Karlskrona, İsveç, 16 - 19 Kasım 2007

Türkiye’de şehir ve bölge planlama eğitimi ve ulusal akreditasyon modeli önerisi

Türkiye Planlama Okulları Birliği 3. Koordinasyon Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Temmuz 2007, ss.77-101

Eğitimde kalite geliştirmeye giden yol

TUPOB Türkiye Ulusal Planlama Okulları Birliği 1. Koordinasyon Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 30 Haziran - 01 Temmuz 2005, ss.71-88

Cultural heritage and intercultural dialogue in the Black Sea Region

An International Inter-Disciplinary Conference on the Black Sea Region: Past, Present and Future, 54-55, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2004, ss.54-55

Cultural heritage as a tool in intercultural dialogue

World Public Forum: Dialogue of Civilizations, Rodos, Yunanistan, 29 Eylül - 02 Ekim 2004

Conservation Practice through Participatory Planning

UNESCO Workshop: Developing Community Participation in Safeguarding Cultural Heritage, Baku, Azerbaycan, 23 - 25 Mayıs 2004

A comparative research on users of city parks in İstanbul

2nd International Symposium on Street Furniture, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2003, ss.79-98

Avrupa’da kültürel miras koruma politikaları ve Avrupa Birliği üyeliği sürecinde Türkiye

10. Ulusal Bölge Bilimi Kongresi:, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Ekim 2002, ss.297-307

A design workshop for Amasya: Continuity and change

31st IGIP International Symposium on Engineering Education, Moscow, Rusya, 15 - 19 Eylül 2002, cilt.2, ss.552-556

Planlama eğitimi ve mesleğinde ulusal ve uluslararası ilişkiler

2. Planlama Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Şubat 2002, ss.23-33

Urban and archaeological conservation studies in Mersin

31st Annual Conference of International Urban Fellows Programme of Johns Hopkins Institute, Mersin, Türkiye, 10 Haziran 2001

Kitap & Kitap Bölümleri

Süreksiz Şehircilik ve Mülteciler: İstanbul’da Kent-Kamp-Kent

Göç-Mekan-Siyaset: Toplumsal-Mekansal Hareketlilikler ve Planlama, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Editör, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ankara, ss.1-20, 2019

Lefkosa vs Lefkosia: The Heritage of Conflict

Lefkosa vs Lefkosia: The Heritage of Conflict (In: Urban Heritage in Divided Cities: Contested Pasts), Ristic,Mirjana,Frank,Sybille Frank, Editör, Routledge, London/New York , Oxford, ss.70-86, 2019

Kent Çalışmalarına Giriş - Disiplinlerarası Bir Stüdyo Deneyimi

Kent Çalışmalarına Giriş - Disiplinlerarası Bir Stüdyo Deneyimi (Kentsel Planlamada Anlatım Teknikleri), Kerem Koramaz, Editör, Ninova, İstanbul, ss.117-144, 2019

A critical appraisal on Turkey’s neoliberal quest of urban renewal in historic urban landscapes

Living with the Threat of Earthquakes: Short and Long-Term Management of Earthquake-Related Risks and Damage Prevention in Nepal, Adhikari R.,Kruhl J.,Dorka U., Editör, Springer, London/Berlin , Berlin, ss.129-142, 2018

Koruma Planlaması

Koruma Planlaması (Kent Planlama: Kavramlar, Konular, Güncel Tartışmalar), Özdemir Suna Senem,Özdemir Sarı Burcu,Duruöz Uzun Nil, Editör, Metis Yayınları, İstanbul, ss.485-506, 2017

From squatter upgrading to large-scale renewal in Turkey

Renewing Europe’s Housing, Turkington Richard,Watson Chris, Editör, Polity Press, Cambridge, UK , Bristol, ss.215-244, 2015

Tarihi çevre ve kültürel miras

Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, Ersoy Melih, Editör, Ninova, İstanbul, ss.418-419, 2012

Yeni liberal kentleşme kavramı ve politikaları

Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, Ersoy Melih, Editör, Ninova, İstanbul, ss.492-495, 2012

Kentsel koruma kavramı ve politikaları

Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, Ersoy Melih, Editör, Ninova, İstanbul, ss.232-234, 2012

My city vs. your city: Interdisciplinary battles in urban studies

Landscape Architecture Multiculturality Education, Yiğit Turan Burcu,Aslan Deniz, Editör, TÜBITAK Yayınları, Ankara, ss.69-75, 2010

Conservation paradoxes in İstanbul

New Approaches in Urban and Regional Planning, Zeren Gülersoy N.,Gezici F.,Önem B.,Arslanli K.Y., Editör, İTÜ Yayınları, İstanbul, ss.159-167, 2009

İstanbul 2010: Whose capital? Whose culture?

Culture and the City, Eckardt Frank,Nystrom Louise, Editör, Berliner Wissenschafts Verlag, Berlin, ss.481-503, 2009

Cultural heritage and intercultural dialogue in the Black Sea Region

Black Sea: Past, Present and Future, Erkut G.,Mitchell S., Editör, Oxbow Books , London, ss.45-57, 2007

Zeyrek: A study in conservation

City Architecture: In Between Past and Future, Dülgeroğlu Yüksel Y.,Sağlamer G.,Özsoy A.,Türkoğlu H., Editör, İTÜ Yayınları, İstanbul, ss.72-91, 2005

Diğer Yayınlar