Education Information

Education Information

 • 2006 - 2014 Doctorate

  Istanbul Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzikoloji Ve Müzik Teorisi (Dr), Turkey

 • 2004 - 2006 Postgraduate

  Halic University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Musikisi Anasanat Dalı (Yl) (Tezsiz), Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Tokat yöresi Alevî-Bektaşî inancında zâkirlik geleneği

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzikoloji Ve Müzik Teorisi (Dr)

Foreign Languages

 • English