Araştırma Alanları

  • Teknik Bilimler

  • Maden Mühendisliği ve Teknolojisi

  • Cevher Hazırlama

  • Öğütme ve Aşındırma Malzemeleri Teknolojisi

  • Kırma, Öğütme, Boyutlandırma

  • Cevher Zenginleştirme (Fiziksel İşlemler): Gravite, Ağırortam

  • Flotasyon ve Flokülasyon

  • Kömür Hazırlama

  • Proses ve Tesis Tasarımı