Education Information

Education Information

  • 1994 - 1998 Doctorate

    Istanbul Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, Turkey

  • 1991 - 1994 Postgraduate

    Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

  • 1987 - 1991 Undergraduate

    Istanbul Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, Turkey

Foreign Languages

  • English