Arş.Gör.

Işıl Nur Güraslan


Maden

Jeoloji Mühendisliği

Biyografi

Işıl Nur Güraslan 1993'ün Aralık ayında İstanbul'da doğmuştur. İlkokul öğrenimini stanbul Bahc¸elievler Hazım Ersu İlköğretim Okulu'nda, lise öğrenimini ise İstanbul Bakırköy Hasan Polatkan Anadolu Lisesi'nde görmüştür. İkinci dilleri İngilizce ve Fransızcadır. Lisans öğrenimine Ağustos 2011'de İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde başlamış,  2016 yılının Ağustos ayında mezun olmuştur. 2016'nın Eylül ayında Jeoloji Mühendisliği Bölümü yüksek lisans programına kabul edilmesinin ardından, 2017 yılının Haziran ayından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevliliği yapmaya başlamıştır. Araştırma konuları; jeoloji, jeokronoloji, petrojenez, petroloji, petrografi ve jeokimya başlıklarını içerir.

Eğitim Bilgileri

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

2016 - 2018

2016 - 2018

Yüksek Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

2011 - 2016

2011 - 2016

Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Yüksek Lisans

Topuk granitoyidi’nin jeolojisi ve petrojenezi (KB Anadolu) Creative Commons License

İstanbul Teknik Üniversitesi

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

A2 Temel

A2 Temel

Fransızca

Araştırma Alanları

Teknik Bilimler, Jeoloji Mühendisliği , Mineraloji-Petrografi, Jeokronoloji, Petrografi ve Petroloji, Petrojenez

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Desteklenen ProjelerKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2017

2017

Çukurova Üniversitesi 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu 2017

Katılımcı

Adana-Türkiye

2017

2017

Kutup Arktik ve Antarktik Bilim Programı Çalıştayı 2017

Katılımcı

-Türkiye

2017

2017

European Geosciences Union General Assembly 2017

Katılımcı

Wien-Avusturya

2016

2016

European Geosciences Union General Assembly 2016

Katılımcı

Wien-Avusturya

2015

2015

12th International Congress for Applied Mineralogy (ICAM) 2015

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 4

h-indeksi (WOS): 1