Genel Bilgiler

Biyografi

Y. Doç. Dr. Mert Gür, 2006 yılında ODTÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Koç Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde Yüksek Lisans’a başladı. 2007 senesinde aynı üniversitenin  Mühendislik Fakültesinde Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Doktora programına başlayan Mert Gür,  Prof. Dr. Burak Erman danışmanlığında doktora çalışmalarını 2010 senesinde tamamladı. Mezuniyeti takiben Amerika Birleşik Devletleri’nde Pittsburgh Üniversitesi  (University of Pittsburgh) Tıp Fakültesi’ndeki Hesaplamalı Biyoloji ve Sistem Biyolojisi Bölümü’nde doktor araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2012 senesinde bu görevine devam ederken ek olarak aynı üniversitenin Makine Mühendisliği ve Malzeme Bilimi Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2014 senesinde UC Berkeley’deki Lawrence Berkeley National Laboratory’de (ABD) Yapay Fotosentez Merkezi’nde  (Joint Center for Artifical Photosnythesis) doktor araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Y. Doç. Dr. Mert Gür 2015 senesinde İTÜ Makina Fakültesi’ne yardımcı doçent olarak atandı. 2016 senesinin yazında Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki Hesaplamalı Biyoloji ve Sistem Biyolojisi bölümünde 2 ay süreyle misafir akademisyen olarak bulundu. 2017 senesi yazında ise 3 ay süresince UC Berkeley'de Kimya Fakültesi’nde misafir akademisyen olarak bulunmuş ve burada Prof. Omar Yaghi ile yakından çalışmıştır.

Mert Gür, Journal of Chemical Physics ve Journal of Physical Chemistry gibi SCI tarafından taranan ve yüksek etki faktörüne sahip yedi farklı dergide ve TÜBİTAK proje değerlendirmelerinde hakemlik yapmaktadır. Ekim 2016’dan beri Elsevier Science tarafından yayımlanan SCI indeksli Journal of Molecular Graphics and Modelling Dergisinin Yayın Kurulu üyesidir. Nature Communications, Journal of Chemical Physics, Journal of Physical Chemistry ve Biophysical Journal gibi prestijli uluslararası SCI  indeksli dergilerde 14 yayını, ulusal dergide 1 yayını, 2 tam metinli konferans bildirisi ve 1 kitap bölümü mevcuttur. Yurt dışında katılmış olduğu proje sayısı 6 olup, TÜBİTAK destekli iki uluslararası projeden University of Pittsburgh School of Medicine ile olanı bu sene başarıyla tamamlanıştır ve UC Berkeley ile işbirliği içerisinde olan proje ise devam etmektedir. Buna ek olarak, yürütücüsü olduğu TÜBA destekli ve UC Davis ile işbirliği içersinde gerçekleşen projesi devam etmektedir. Proje sonuçlarını 13 adet uluslararası konferansta sunmuştur. 

Kurum Bilgileri

Birim
Makina
Bölüm
Makina Mühendisliği

İletişim

E-posta
gurme@itu.edu.tr
Ofis
443