Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Impact of Food Waste Addition To Municipal Wastewater On Environmental Infrastructure

6th European Conference on Renewable Energy Systems, 25 - 27 Haziran 2018

Efficient Management of Water and Wastewater in Smart Cities: a Case Study for Izmir

4th International Water Congress, Water Management in Smart Cities, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.97-106

Home composting of vegetable and fruit scraps

7th International Symposium MBT, MRF Recycling, 16 - 18 Mayıs 2017

Towards Efficient Use of Municipal Wastes and Wastewater for Energy Recovery in Eco cities

3rd International Conference on Recycling and Reuse 2016, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.101-107

Sustainable water management in eco cities wastewater reuse and rainwater recycling

3rd International Conference on Recycling and Reuse, 28 - 30 Eylül 2016

Sustainable Water Management in Eco cities Wastewater Reuse and Rainwater Harvesting

3rd International Conference on Recycling and Reuse 2016, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.108-113

Kitap & Kitap Bölümleri

Endüstriyel Biyoreaktörlerde Model-Prototip İlişkileri ve Rejim Analizi

Mühendislikte Fiziksel Modelleme, İzzet Öztürk, Hale Özgün, Mustafa Evren Erşahin, Editör, Türkiye Su Enstitüsü (SUEN), İstanbul, ss.245-288, 2020

5.Atık Yakma ve Gazlaştırma

Katı Atık Geri dönüşüm ve Arıtma Teknolojileri El Kitabı Güven 2 Baskı Türkiye Belediyeler Birliği ISBN 978 605 9186 15 5 X 281 sayfa Ankara Nisan 2016, İzzet Öztürk, Osman Arıkan, Mahmut Altınbaş, Kadir Alp, Hüseyin Güven, Editör, Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara, ss.191-244, 2016

Katı Atık Miktar ve Karakterizasyonu

Katı Atık Yönetimi ve AB Uyumlu Uygulamaları, , Editör, İSTAÇ A.Ş., İstanbul, ss.35-76, 2015