Araştırma Alanları

  • Temel Bilimler

  • Fizik

  • Yoğun Madde 2:Elektronik Yapı, Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler

  • Elektronik yapı, arayüzeylerin, ince filmlerin ve düşük boyutlu yapıların elektrik özellikleri

  • Manyetik özellikler ve malzemeler

  • Süperiletkenlik

  • Yoğun maddede elektronik taşınım